Seks indfaldsvinkler til det almene

Det almene som det formidlede enkle (Hegel: Åndens Fænomenologi)

 

Gemenhed (etymologisk rod: Germansk gemein: Fælles) 

        contra 

            idioti (etymologisk rod: Græsk idios: Privat)

1. Det almene som totaliteten. Helheden som delen er en del af
         personligheden (ift fx bestemte funktioner, relationer osv.)
         samfundet (ift. grupper eller individer)

2. Det almene som det uspecifikke. Det bestemtes negation
         konteksten, hverdagslivet, community
         intuition, krop, id
 

3. Det almene som det særlige der rummer det "fælles". Almindingen, fælleden.
         'almen praksis'; visitation
         almen psykologi som særligt fag

..findes desuden sjovt nok i to modsatte strukturvarianter:
       
        3a. Det almene som det residuale. Brokkassen, diversekategorien.

                  3b. Det almene som det almindelige (til forskel fra det ualmindelige). De normale.


4. Det almene som udviklingsmæssig stamfader. Kimcellen.
         primærproces
         dyr-menneske-overgangsfeltet

5. Det almene som formel egenskab hver enkelt element besidder. Operationalisérbare definitioner.
         personlighedstræk
         holdninger

6. Det almene som det begrebsligt forudsatte. Metaniveauet. Begrebshierarkier
         'tænkning' forudsætter 'subjekt' og 'objekt'
         terapi forudsætter sygdom