Almen psykologi 16/9 2002

Dagsorden


1    10.15-10.20    Intro
2    10.20-10.30    Summe
3    10-30-11.00    Holdplenum: 2-3 problemer udvælges og begrundes
4    11.00-11.15    Pause
5    11.15-12.00    Fællesplenum
    a.    11.15-11.25    Korte oplæg v. Jytte og Morten
    b.    11.25-11.40    Holdene fremlægger hver sine 2-3 bud
    c.    11.40-11.55    Diskussion
6    11.55-12.00    Planlægning af næste gang


Mortens bud: Psykologien er dømt til ikke at kende sig selv og den ved det heller ikke selv når den går af mode

Da psykologien spaltede sig ud fra filosofien kappede den sine rødder - en socialteknologisk løsning på en gordisk  knude
'Kend dig selv' var et motto fra klassisk filosofi - tematiseret som subjektproblemet i filosofien fra Descartes og frem
En kosmologi, en måde vi har med hinanden og os selv at gøre
En styringsrationalitet
Sml. Jack Martin: A moral undertaking
Det videnskabelige objekt: Subjektet
Holzkamps anekdote om den fulde mand, der har tabt sin nøgle i den mørke park, men hellere vil lede under gadelampen hvor der er lys - subjektet forfejles
Men: Subjektet skabes netop gennem objektivering
Disciplinering gennem grænseobjektivitet - den indirekte vej - den skjulte vej
Hvis denne styringsrationalitet er på vej ud (som Rose hævder), står det skidt til for psykologien


(Se evt. også: Nissen, M. (2002) Det kritiske Subjekt.  Psyke & Logos  23:1, 65-85) Jack Martins top 10

1. Psykologi er et moralsk forehavende (men ved det ikke selv)
2. Professionel psykologi kræver et forskønnet selvbillede (for at kunne sælges)
3. Psykologisk teori er underudviklet (common sense og empirisme)
4. Psykologiske resultater kan ikke eller vanskeligt generaliseres (subjekt og kontekst varierer)
5. Der foretages ikke stringent prøvning af psykologiske teorier (med præcise forudsigelser)
6. Psykologiske data beskriver ingen bestemt (gennemsnitspersonen findes ikke, individualiteten misses )
7. Der hævdes årsagssammenhænge uden ordentligt belæg (man kan ikke isolere faktorer)
8. Psykologiske fænomener forskydes fra deres reelle plads i verden (deres sociokulturelle sammenhæng)
9. Ofte er empiri i virkeligheden underbyggelse af tautologier (implikative sammenhænge)
10. Man undersøger ikke hvad man tror man undersøger (operationalisering bliver ontologi)