Næste gang: Læseøvelser

1. Vælg en af flg. to tilgange ved læsningen:

1. A. Pragmatisk læsning
  1. Overvej dine forventninger til tekstens budskab
  2. Overvej hvad du skal bruge denne tekst til
  3. Formulér dine overvejelser som spørgsmål
  4. Læs teksten igennem
  5. Besvar dine egne spørgsmål
  6. Find stederne i teksten hvor forfatteren tydeligst siger det du skal bruge

1. B. Symptomallæsning

    1. Læs teksten opmærksomt igennem
    2. Søg i din hukommelse og rundt omkring i teksten for at kunne besvare flg. spørgsmål

2. Under selve læsningen kan du vælge en af disse to teknikker og gøre erfaringer med dem:

2. A. Skimme-læsning
    1. Skim teksten hurtigt igennem. Dan et groft billede
    2. Skriv dens disposition og hovedpointer i stikord
    3. Notér også evt. kritikpunkter og spørgsmål
    4. Læs nu teksten opmærksomt og referer til dine notater undervejs
    5. Vend til sidst tilbage til notaterne og revidér og udbyg

2. B. Dialogisk læsning
    1. Hav papirhæfte eller computer fremme under læsning
    2. Nedskriv kommentarer undervejs gennem læsningen og notér sidetal og placering: Overra-skende eller særligt brugbare pointer; uklarheder eller spørgsmål;             kritikpunkter; tilføjelser
    3.  Efter hvert afsnit/kapitel/sektion skriv en vurderende kommentar
    4. Ved endt læsning gennemse dine notater og formulér en 'anmeldelse'