Identiteter der muliggøres i skolen

Thit og Charlotte skrev:
"Vi er i almenopgaven interesserede i at undersøge, hvordan det psykiske struktureres/påvirkes, herunder specielt hvilke identiteter der muliggøres ved de pædagogikker, der anvendes i det danske skolesystem. - dvs. en undersøgelse af på hvilken måde, der produceres sandheder om, hvordan man kan være et uddannet subjekt - hvilke muligheder for at være en succesfuld elev, der lægger i den pædagogiske praksis, herunder den tanke at dagens børn skal uddannes til at være fleksible subjekter - hvordan bliver den pædagogiske diskurs orienteret mod dette fænomen?
Vi er vældig inspirerede af en tekstsamling "Governing the child in the new millenieum", og vil gerne arbejde videre med de tanker, der bliver formuleret af specielt Lynn Fendler i denne antologi og derudover inddrage tekster af Foucault, Nicolas Rose og Popkewitz.   
Længere er vores tankestrøm ikke kommet, men forhåbentlig er disse linjer nok til at danne grundlag for temaundervisningen i Almen Psykologi.
Med Venlig hilsen, Thit & Charlotte"

Vi læser Fendlers tekst - se i mappen