Om Rose:

Ikke modernitet - periodiseringens problemer: Opgøret med den evolutionistiske historie
Praksis'er - en genealogi, eller en kritisk historie, dvs. en destabiliserende historie?
Behøver kritikken en kategoriel målestok, en standard, en humanisme?
Anti-psykologien - men alligevel selv en ontologi:
The limits of philosophy for a critical understanding of ethics - en sociologisk etik
Selvets governmentality - Fra Kierkegaard over Althusser til Foucault

To træk ved magtbegrebet her: Ikke repression, men produktion; ikke statsapparat, men en flerhed af teknologier
The conduct of conduct - governing through freedom
Politisk, institutionel, etisk problematisering - de tre dimensioner for vurdering af enterprise culture
Expertise: 3 betydninger:
-etablerer afstand og mediering eller relæ mellem politik og privathed
-men kan mobiliseres målrettet, teknisk, og
-knytter subjektet til en sandhed
Den liberale samfundsmæssiggørelse - ikke anti-socialt

Alignment - mellem styrende og styrede, politisk og privat

"Within this new political culture, the diverse and conflicting moral obligations of different spheres of life - at work, at play, in the public arena, in the family, and in sexuality - can achieve a mutual translatability, once each is articulated in terms of a selv striving to make its everyday existence meaningful through the coice of its way of life" 164


 Træk ved the enterprising self
Livet som projekt: The enterprising self - (sml. Hanne Haavinds børn)
Fra Freud til humanisme / eksistentialisme - selvrealisering
Subjektiviseringen af det dagligdags - som life events, mening, inderside
Alignments:

The production of normality itself

Udstøder, men også blandt de udstødte: Selvhjælp osv.

Det sociales krise  Det Aktive Samfund


Mening:


 Kritik:

Gruppearbejde: