Forslag til tema i Almen Psykologi


Vi er tre studerende fra holdet mandag kl. 10-12  i Almen Psykologi, der funderer lidt på at skrive en opgave omkring et eksistentialistisk tema og tænker på noget i retning af :

”Hvad er meningsskabende for det postmoderne menneske ?”

- Er det nogle ”nye” personlighedsformer, der kan forklare behovet for at finde mening ?

Her tænker vi primært på den store fokusering på selvudvikling både blandt individer privat og i arbejdsmæssig regi, der finder sted i samfundet aktuelt. Vi spørger blandt andet os selv om det kan være nødvendigt at kende hinanden til bunds som kollegaer for at fungere sammen på arbejdet idet man i dag bruger mange ressourcer på team building, selvudviklingskurser, Landmark o.s.v. på en arbejdsplads. Hvad er det der giver mening for det enkelte menneske eksempelvis i et job og er dette nødvendigvis det samme som giver mening for en gruppe af mennesker ? Hvorfor er det betydningsfuldt for mange menneske i postmodernismen at bruge tid, penge og energi på at udvikle sig ? Er det indre motivationsfaktorer, der ligger til grund for dette krav om udvikling eller er det et samfundsmæssigt fænomen – eller måske begge dele ??

Teorier som vi blandt andet kan benytte til at belyse og diskutere dette tema med: Eksistentialismen, Interaktionismen, Kritisk Psykologi, arbejds- og organisationspsykologiske teorier og kognitive teorier.

Da vi på nuværende tidspunkt ikke har fundet frem til relevant litteratur omhandlende ovennævnte tema føler vi os ikke i stand til at lave et oplæg om emnet. Derimod ønsker vi gerne en diskussion på holdet og med dig omkring dette tema idet det ville være til stor hjælp for os indledningsvis (og måske for andre) i opgavearbejdet. Kan du eventuelt anbefale en central tekst, som vi kunne benytte som udgangspunkt for en diskussion på holdet ?

Vi er klar over at emnet er meget bredt og at vi nok må konkretisere det langt mere, men umiddelbart finder vi det interessant at arbejde videre med som et almenpsykologisk projekt.

 
Mange hilsner fra Betina, Ann og Mie, Hold nr. 3