Almen 030302

Eklekticisme

Principielt:
Hovedproblemet er Storm P's karakteristik af psykologien: Det vi alle sammen ved, sagt i et sprog som ingen forstår: At overhælde det vante med en sovs af fremmedord.
 Det kontraintuitive er det mest konstruktive!
 Tænk konsekvent selvom det ikke er 'sandt'; vi leger at, vi antager. Eks psykoanalysens omvending fra angst til ubevidst ønske – måske ikke rigtigt, men alligevel brugbart?
 Overrraskende tænkemuligheder i praksis, nye relevanser – og problemer med teorien
 det modsigelsesfrie teoretiske system som ideal, konsistens og relevans – en stadig kritisk bevægelse

Eksempel:

 Pæd psyk: Lave og Wenger taler for aktiv læring i en social sammenhæng - så det er indfaldsvinklen til hvordan skoleundervisning om hash skal laves...men:
a. aktiv læring i en social sammenhæng er uspecifikt og bringer ikke meget nyt
b. det gode spørgsmål er: Hvad er de relevante COP's her? Måske slet ikke i skolen?
c. et andet godt spørgsmål er: Hvad kan skolen bidrage med? Hvordan kan det spørgsmål forstås udfra L&W? Der er et problem i teorien!

Eksemplet: Liv i Fokus

 de beskrivende kategorier – uden referencer – empiristisk, det skjult normative
 vi er nået frem til at….det vilkårlige – fordi forhandlingerne ligger udenfor teksten, bliver ydre for teksten
 Hvad er projektet – hvordan strukturerer det diskussionen? Det bliver usynligt, og måske er der modsigelser gemt her, som skubbes under gulvtæppet
 Niveauet under hvor begreberne støder sammen – det er det interessante
 fortælling og forklaring; Bourdieu og Dahl; mønster og system
 Klientlivsformen
-Livsformer er kulturelt selvbærende, og det er ikke tilfældigt, ikke bare et mønster der re-produceres.
-Men problem her at livsformerne ikke rummer de udstødte – hvad gør man så?
-Reduktionen til et mønster, en interaktion – og problemet om at den totale udvanding er sket, som indebærer vilkårlighed
-Ideologi: Klientisering
-Det åbne sår i livsformteorien: Staten som middel i livsformer; det normative aspekt
-Til empirien: A. Hvordan kan 'statsafhængige' livsformer være selvbærende ( lokalkultu-rer); B. Kan fraværet af en selvbærende livsform indebære at der ikke er etnocentrisme, men spejling?

Hvordan laver man en diskussion?
 styrer efter projektet – hvor skal man hen? Hvad skal det bruges til? Hvad er relevansen af de enkelte teorier?
 bygger en argumentation op - og bygger en egen teoretisk konstruktion op - idet fremstillingen selv gerne skulle have signaleret såvel relevansvurderinger som synspunkter
 argumenter skal være tvingende, nødvendige, objektive, og 'indenfor' tekstens univers
 Faldgruber:
a. At drukne i referat af tekst, så det bliver usikkert hvad det skal bruges til
b. At indføre ydre grunde, personlige eller andre, som ligger udenfor teksten og derfor ikke kan efterprøves
c. At hugge hæle og klippe tæer for at få teorierne til at hænge sammen, med hinanden eller med empirien
d. At modsige sig selv uden at opdage det