Evalueringsskema til holdundervisning. Fag: Almen psykologi. Hold 1. 9 studerende deltog.

 

 

1. Undervisningen er relevant Meget enig enig middel uenig Meget uenig Ved ikke blank
a) stud. Sammenhæng. 2 6 1        
b) Relevant indhold.   3 2     1 3
c) rettet mod eksamen 1 5 3        
2. Undervisningen muliggør læring.              
a) lærerige aktiviteter 9            
b) udfordring 1 7   1      
c) Ikke for intens   5 2 2      
d) rimelige arbejdes rytme 2 5 2        
3. Undervisningens deltagere har medindflydelse.              
a) planer velbegrundet 3 5 1        
b) deltagernes refleksioner befordres 6 3          
c) følges op på refleksioner 2 7          
d) god fordeling af lære elev styring 3 5 1        
4. Undervisningen er kvalificeret.              
a) læreren har fornødne kundskaber 7 1 1        
b) læreren forberedt sig 4 5          
c) du har forberedt dig.   3 4 2      
d) Undervisningen dækker pensum     1 1   1 5
5. Undervisningens samarbejdsklima rimelig.  

Meget enig

 

Enig

 

Middel

 

uenig

 

Meget uenig

 

Ved ikke

 

blank

a) Respekt mellem deltagere. 5 4          
b) Læreren overholder mødetider. 6 3          
c)stud. Overholder mødetider.   2 4 2 1    
6. undervisningens rammer              
a) Udstyret   7         2
b)Administrativ forvaltning.   6 1 2      
7. Særlige forhold              
a) holdtilmelding retfærdig   7         2
b) hold ikke for stort 1 6         2
c) undervisningen ifht. Relevant praksis.   4     1 1 3
d) brugbar feedback 2 3   1     3
e)Praktiske øvelser ifht. Relevant teori 1 4         4

 

1) Nævn to ting der burde være bedre.

Mere almen teoretisk undervisning, relevante teorier i forhold til hinanden metateoretisk overblik eventuelt ud fra studerendes projekter. Tidligere i forløbet. Eventuelt det at starte i femte semester vil give mere tid til relevante diskussioner senere.

Undervisningen skal presses sammen i starten derved mere tid til at læse og skrive processen.

Mere generel intro til almen psykologien., mere gruppebaseret undervisning vil give mere tryghed. Belysning af begreber. Flere undervisningstimer.

2) Nævn to ting der er godt.

At Bachelor - projekterne fremlægges mulighed for input fra holdet.

Holdets størrelse. God vægtning af projekter. Engageret og refleksiv lærer. God stemning på holdet blandt deltager. læreren skaber en rar forum hvor man kan præsentere sine tanker om opgaven på høj og konkret niveau. Læreren giver de studerende ansvar og indflydelse på undervisningen. Velforberedt og engageret undervisning. Efterhånden god dynamik i klassen. Åbent deltagelse i undervisningen. Få tilbage på holdet.

 

Diskussionen på holdet

Der var en del diskussion af – og blandede erfaringer med - tilbageholdenhed / bekymring / angst for at være "på" med egne projekter. Man kan være bange for at det er for banalt og på for lavt niveau. Her kan det hjælpe at prioritere gruppearbejde som vi gjorde først, tvinge folk ud i grupper

En anden mulighed er at organisere hvem der siger hvad om hvad meget stramt i begyndelsen for at sikre at der ikke etableres rigide roller.

Ændringen ift tidligere indebar at holdet hurtigt gik over til at diskutere projekter. Det gav selvfølgelig også mindre tryghed, ligesom det betød at der blev mindre tid til at diskutere almenpsykologien indholdsmæssigt – at få ned på jorden hvad de forskellige teoretiske positioner og traditioner stod for.

Det ville være en god idé at arbejde mere med dette – fx ved at arrangere at studerende "leger teoretikere" i en debat, eller sættes til at holde oplæg om en retning, som de brænder for.

Måske kunne man lave et kompendium med nogle korte og klare nøgletekster.

Alle var enige om at det ville være en god idé at lægge introforelæsningerne i starten af efteråressemesteret. Slutningen af semesteret er det værste tidspunkt. Desuden vil det være en god idé at blive skubbet i gang en hel del før.

I det hele taget burde man overveje at sprede hele undervisningsforløbet sådan at det kørte overe 2 semestre, men hver anden uge!

På den måde ville man give mere tid til den indkredsningsproces det er, og til at søge litteratur m.v.

Det virkede provokerende da Niels E sagde at almenpsykologi var let – men bagudskuende var det måske en god idé at betragte det som sådan – at gå i gang uden at man har løst gåden om hvad det er.