Arbejdsspørgsmål til grupper - 041208

Gruppearbejdet inddeles i 3 faser:

  1. Kort præsentation af teksternes bidrag til emnet
  2. Udvikling af synteser
  3. Udpegning af uforståelser og mulige problemer

 

1. Teksternes særlige bidrag til problemet om afhængighed fremstilles ved at deltagerne efter tur kort redegør for den læste tekst. Her er en tjekliste der kan bruges

2. Der udarbejdes forsøgsvis synteser eller forbindelseslinier mellem de fremstillede tilgange til afhængighed. Hermed menes at to, tre eller flere tekster ad gangen sammenlignes mhp.:

Har de det samme grundlæggende projekt - eller er de forskellige? Har de nogen argumenter for relevansen / lødigheden af det de har sat sig for?

Beskæftiger de sig med den samme genstand (kan en genstand defineres som de begge/alle forholder sig til)? - og i så fald:

Kan de integreres i en samlet forståelse? Nærmere bestemt

3. Det diskuteres hvilke spørgsmål der står tilbage - nemlig

 

Når vi samles i plenum er det især det sidste vi tager op til diskussion. Forskellige bud på problemformuleringer, gerne med begrundelser i det, man har diskuteret i grupperne, fremlægges, og vi overvejer i fællesskab hvor brugbare de kunne være at arbejde efter.