Kære underviser

 

Studienævnet har besluttet, at der i foråret (i uge 11) skal evalueres på holdundervisningen efter samme procedure som i de sidste semestre. Det ligger studienævnet på sinde, at der foretages en udviklingsrettet evaluering, som kan bidrage til, at skævheder i undervisningsforløbene rettes op mens tid er, dvs. midtvejs i forløbet. Desuden skal lærere og studerende den sidste undervisningsgang fortage en kontrol af, om det er lykkedes. Proceduren er:

 

Midtvejsevaluering

·        De studerende udfylder de af studienævnet udfærdigede evalueringsskemaer. Til dette bruges der ca. 10 minutter i undervisningen

·        To studerende (valgt af holdet, uden undervisers indblanding) og underviser opgør evalueringsskemaet, og sammenfatter skriftligt de vigtigste pointer. Dette foregår mellem to undervisningsgange.

·        Ud fra de sammenfattede pointer, diskuteres ved førstkommende konfrontation, hvad der gøres godt, og hvad der kan gøres bedre. Tidsforbrug: efter behov. De sammenfattede pointer fra evalueringsskemaerne gemmes til slutevalueringen.

 

Slutevaluering

·        De sammenfattede pointer fra midtvejsevalueringen bruges som udgangspunkt for evaluering af de studerendes og undervisers aktivitet.

·        De studerende får ½ time for sig selv ved sidste undervisningsgang. De studerende udfærdiger et notat, der bliver forelagt for underviseren til kommentar. Notat og kommentar fra underviseren afleveres til studienævnssekretæren.

 

Med venlig hilsen

 

 

Mette Andersen

Studienævnssekretær