Almen psykologi: 7 tommelfingerregler

Og et eksempel: Afhængighed

 1. Almenpsykologien er grundbegreber – som bruges til at arbejde med grundspørgsmål
  Fx afhængighed som modsætning til autonomi – som grundforhold ved subjektivitet, handling
 2. Almenpsykologien er selvrefleksiv – begreber og videnskabelig og anden praksis diskuteres som genstand
  Fx spørgsmålet om hvorvidt en videnskab som psykologien grundlæggende udforsker det afhængige, forårsagede – eller om hvordan afhængighed måske er kulturrelativt
 3. Almenpsykologien afgrænser psykologien – overfor andre videnskaber og overfor læg tænkning
  Fx overfor "frihed" som filosofisk kategori, afhængighed som medicinsk sygdom, eller som rituelt symbol for selvhjælpsbevægelser
 4. Almenpsykologien er på tværs af teorier – forskelle mellem teorier er forskelle mellem almenbegreber
  Fx fænomenet afhængighed kan undersøges som vane, som mekanisme, som diskurs, som narcissisme osv.
 5. Almenpsykologien er på tværs af discipliner – arbejder med det som er fælles for flere
  Fx afhængighed ytres i hjerneprocesser, kendetegner et selv-forhold, beskriver sociale relationer
 6. Almenpsykologien skaber sammenhænge, helheder, forbindelser – begrebsligt og/eller i emnet
  Fx afhængighed viser at sociale relationer og rutiner realiseres gennem vaner som er kultiverede kropsfunktioner og derved selvforhold
 7. Almenpsykologien går igennem sin "Anden" og vender tilbage til sig selv – gennem det særlige
  Fx at forstå afhængighed alment kræver at man undersøger det særligt - fx som "abstinens, craving", som "symmetrisk kommunikation", som "driftsøkonomi", som "selvteknologi"