Pædagogisk Psykologi

Forelæsningsrække efterår 2003 – foreløbigt program

Pensum


Tid: Tirsdage 1015- 12
Sted: Auditorium 8.1.13

Dato Forelæser Titel Anbefalet læsning (numrene refererer til pensum)
2/9 Jens Berthelsen Formidlingsprocesser og læringsformer
1,2,3,4,5, 6,7,8,9, 11, 12
9/9 Jens Berthelsen Behov for nye kompetencer i globale kulturer 1,2,3,4,5, 6,7,8,9, 11, 12
16/9 Jens Berthelsen Dilemmabegrebet og overskridende læring 1,2,3,4,5, 6,7,8,9, 11, 12
23/9 Jens Berthelsen Kulturrelateret fremtidspædagogik 1,2,3,4,5, 6,7,8,9, 11, 12
30/9 Seth Chaiklin Udviklende undervisning 20,21
 
7/10 Line Lerche Mørck Overskridende læring - forskellige indgange, mulighedsrum og deltagelsesbaner

OBS: Læs dette uddrag af Line Lerche Mørcks PhD-afhandling

Mørck, L. L. (2003). Læring og overskridelse af marginalisering. Studie af unge mænd med etnisk minoritetsbaggrund. Aarhus: Psykologisk Institut, Aarhus Universitet, kap. 3

LAD GERNE RYGTET GÅ AT DET VIL VÆRE GODT AT HA LÆST DETTE INDEN

13, 15, 16, 17, 24, 25, 27, 30
14/10 Efterårsferie    
21/10 Kirsten Grønbæk   32, 13, 30
 
28/20 Peter Musæus Viden og læring i praksis: Produktion kontra pædagogik 3,4,13,20, 21
 
4/11 Klaus Nielsen   3,13
 
11/11 Tine Jensen Læring, computere, ANT

OBS, linket her er til en Power Point fil med Overheads fra forelæsningen, samt supplerende OH om ANT og forslag til litteratur.

22,23
 
18/11 Dorthe Staunæs Subjektivering i professionelt tilrettelagte sammenhænge 31, 19, 23
 
25/11 Line Lerche Mørck Udviklingen af en teori om læring og overskridelse af marginalisering

OBS: Læs dette uddrag af Line Lerche Mørcks PhD-afhandling

Mørck, L. L. (2003). Læring og overskridelse af marginalisering. Studie af unge mænd med etnisk minoritetsbaggrund. Aarhus: Psykologisk Institut, Aarhus Universitet, kap. 12 samt litteraturlisten

13,15,16,17,24,25, 27, 30
2/12 Charlotte Højholt Læring – viden - deltagelse 29, 30
 
9/12 Ole V Rasmussen Om børn i vanskeligheder og Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. 29, 30, 31

 

BA 4.3 Pædagogisk psykologi - Pensum efterår 2003

(K) = I kompendium

Nr.

Reference

Sider

1

Rogers, C. (2000): Hvad er læring. I: Illeris, K. (red.) Tekster om læring. København: Rokilde Universitetsforlag. s. 115-19 (K)

4

2

Shein, E. H. (1969): The Mechanisms of Change. I: Bennis m.fl.. The Planning of Change, New York: Holt, Rhinehart & Winston, s. 98-107 (K)

9

3

Dreyfus, H. & Dreyfus, S. (1999). Mesterlære og eksperters læring. I: Nielsen, K. & Kvale, S. (red.). Mesterlære - læring som social praksis. København: Hans Reitzels Forlag, s. 54-75 (K)

17

4

Schön, D. (2000). Udvikling af ekspertise gennem refleksion i handling. I: Illeris, K (red.). Tekster om læring. Kbh.: Rokilde Universitetsforlag. s. 254-68 (K)

14

5

Bateson, G. (1998). De logiske kategorier for læring og kommunikation. I: Hermansen, M. (red.) Fra læringens horisont – en antologi. Århus: Forlaget Klim, s. 63-92 (K)

29

6

Jensen, B. (2002). Kompetence og pædagogisk design. København: Forlaget Børn og Unge, s. 27-48, 105-120 (K)

25

7

Berthelsen, J. (2001): Dilemmaet som lærer. København: Samfundslitteratur, s. 7-13, 29-47, 259-94, 331-55

73

8

Berthelsen, J. (2003): Dilemmaets åbenbaringer og det onde. Psyke & Logos
nr.1, 2003, s. 276-298 (K)

20

9

Berliner, P. og Berthelsen, J. (1989): Passiv Aggression - som voksenpædagogisk problem. Nordisk Psykologi nr 4 , s 301-315. (K)

14

10

Jensen, I, & Prahl, A. (2000). Kompetence som intersubjektivt fænomen. I Andersen,T., Jensen,I. & Prahl, A. (red). Kompetenceudvikling - i et organisatorisk perspektiv. København: Samfundslitteratur, 15-56. (K)

29

11

Kolb, D. (2000): Den erfaringsbaserede læreproces I: Illeris, K. (red.) Tekster om læring. Kbh.: Roskilde Universitetsforlag. s. 47-65 (K)

17

12

Piaget, J. (1973). Psykologi og pædagogik. Anden del: De nye metoder og deres psykologiske grundlag, s. 129-172. København: Hans Reitzel (K)

37

13

Lave, J. & Wenger, E. (1991). Situated Learning: Legitimate Periferal Participation. New York: Cambridge University Press, s. 29-123

65

14

Orford, J. (1992). Community Psychology. Theory and Practice: Chicester: John Wiley & Sons, s. 1-36 (K)

36

15

Bertelsen, Johs. (2001). Det kvalificerede hverdagsliv. Social Kritik 73, 4-6 (K)

2

16

Posborg, R. (2001). Settlements og socialt arbejde. Social Kritik 73, 7-10 (K)

3

17

Bech-Jørgensen, B. (2001). Forskning og hverdagsliv. Social Kritik 73, 11-32 (K)

21

18

Jensen, P. (2002). At komme sig. Social Kritik 85, 20-29 (K)

7

19

Cornett, J.A. (2003). Fællesskabende. Social Kritik 86, 83-89 (K)

5

20

Chaiklin, S. (1999) Developmental teaching in upper secondary school. In: M. Hedegaard & J. Lompscher (Eds.) Learning activity and development. Århus: Aarhus University Press. 187-210 (K)

21

21

Davidov, V.V. (1989). Udviklende undervisning på virksomhedsteoriens grundlag. Moskva: Sputnik. Kap. 5, s. 220-263 (K)

29

22

Andersson, B., Eckles, A. & Sutter, B. (2002) Technology in use and patterns of interaction in play and learning at the Fifth Dimension. http://www.5d.org/pdf/technol.pdf (K)

22

23

Moser, I. & Law, J. (2001). 'Making Voices’: New Media Technologies, Disabilities, and Articulation'. Published by the Centre for Science Studies and the Department of Sociology, Lancaster University at http://www.comp.lancs.ac.uk/sociology/soc060jl.html 
(version: rolltalk11c.doc; 17th January, 2001) (K)

23

24

J. Solis, J. (2002). NO HUMAN BEING IS ILLEGAL.Counter-identities in a community of undocumented Mexican immigrants and children. Paper to the ISCRAT conference 2002. http://www.psy.vu.nl/iscrat2002/solis.pdf (K)

15

25

Dreier, O. (2001). Virksomhed – læring – deltagelse. Nordiske Udkast 29:2, s. 39-58

21

26

Borg, T. (2001). Hverdagsliv og rehabilitering - Patienternes perspektiv på rehabiliteringens praksis. Nordiske Udkast 29:2, 15-38

25

27

Mørck, L.M. & Nissen, M. (2001). Vilde forskningsprocesser. Kritik, metoder og læring i socialt arbejde. Nordiske Udkast 29: 1, 33-60

30

28

Nissen, M. (1996). Undervisning som handlesammenhæng. En kritisk socialpsykologisk analyse. I Højholt, C. & Witt, G. Skolelivets socialpsykologi. København: Unge Pædagoger 1996, s. 209-252 (K)

35

29

Rasmussen, O.V. (2001) Om udforskning af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning - mod et børneperspektiv. Psykologisk pædagogisk Rådgivning 4, 263 -283 (K)

18

30

McDermott, R.P. (1996). Hvordan indlæringsvanskeligheder skabes for børn. I C. Højholt & G. Witt (red.), Skolelivets socialpsykologi. København: Unge Pædagoger, s. 81-116 (K)

28

31

Foucault, M. (2000). Overvågning og straf. Frederiksberg: Det Lille Forlag. Del 3: Disciplin, s. 149-245

87

32

Walkerdine. V., Lucey, H. & Meldoy, J. (1997). Growing up girl. Psychosocial explorations of gender and class. London: Palgrave Macmillan. Kap. 7, s. 164-186 (K)

22

 

I alt sider

803