Pædagogisk Psykologi

Forelæsninger 2004

      Pensum

Nogle netressourcer 

Næste gang Tidligere opgaver

 

Nyt! Bemærkning om detalje i pensum

 

Bunden hjemmeopgave i Pædagogisk Psykologi efterår 2004

 Spørgsmål og svar om opgaven

Forelæsningsrække efterår 2004

Tid: Tirsdage 1015- 12
Sted: Auditorium 8.1.13

Dato Forelæser Titel / indhold Anbefalet læsning (numrene refererer til pensum)
7/9 Jens Berthelsen, Peter Berliner, Morten Nissen Introduktion til faget - praktisk og indholdsmæssigt

(Morten Nissens overheads)

Introduktion til Jens Berthelsens forelæsninger. Formidlingsprocesser og læringsformer

Læs evt. Morten Nissens version af hvad pædagogisk psykologi er - fra en tdl. forelæsning
14/9 Jens Berthelsen Behov for nye kompetencer i globale kulturer. 7, 8, 11
21/9 Jens Berthelsen Dilemmabegrebet og overskridende læring 6, 12, 13
28/9 Jens Berthelsen Kulturrelateret fremtidspædagogik. Tilrettelæggelse af undervisning 5
5/10 Peter Berliner Fra læringsrum til kontekst - kognitive, narrative og community psykologiske teorier om læring; belyst ud fra restorativ læring hos unge asylansøgere. 3, 21

 
12/10 Efterårsferie    
19/10 Peter Berliner

 

Fra kontekst til social transformation - læring som social proces. Teorier om diskurs, handling og deltagelse belyst gennem et eksempel om social mobilisering i Guatemala. 20, 22
26/10 Peter Berliner Læring, dialog og rettigheder - sociale læringsteorier belyst gennem et eksempel om participatoriske læringsprocesser blandt indsatte i fængsler i Honduras 1, 4
2/11 Peter Berliner Symbolsk orienterede læringsteorier - deltagelse, funktion og forandring. 23
9/11 Morten Nissen

Aflyst p gr af sygdom
Opgave udleveres af Birgitte Schmidt

   
16/11 Morten Nissen

Midlertidigt overblik: Hvad er Pædagogisk Psykologi? En ovenfra bestemmelse. 

Her er Mortens slides (som Power Point fil - kan du ikke læse dem, så er de udskrevet i mappen på biblioteket)

Spørgsmål: 
Hvad er intervention? 
Hvad er praksis? 
Hvordan kan man så forstå Pæd Psyk?
Hvad er den pædagogiske psykologis praksisfelter?
Hvad er en case? 

Former:
Deltagerne bedes gøre op med sig selv hvad I på baggrund af forelæsninger og læsning indtil nu ville svare på disse spørgsmål. Når MN giver sine svar, bedes I kommentere/spørge/protestere hvis der er diskrepans

Spørgsmål og svar til den

 

16, 14, 1, 7, 

Læs også meget gerne MN's introduktion til faget fra 2002

 
23/11 Morten Nissen Rationalistisk pæd psyk – læringens grundstrukturer
Situeret læring
Institutionel læring
Kritik af Critical Psychology
Situeret diskursanalyse af institutionel læring
Eksempel. Sundhedsfremme blandt unge

Her er Mortens slides (som Power Point fil - kan du ikke læse dem, så bliver de udskrevet i mappen på biblioteket)

10, 3, 4, 9

2, 17

30/11 Morten Nissen

Tekst som interventionsredskab i dannelsesprocesser
Hvilke fællesskaber har mandat til at arbejde med almene positive udviklingsmål?
Om socialt arbejde og community psykologi
Om ideologisk interpellation

Her er Mortens slides (som Power Point fil - kan du ikke læse dem, så bliver de udskrevet til mappen på biblioteket)

 

15, 16, 18, 19, 23

 

BA 4.3 Pædagogisk psykologi - Pensum efterår 2004

(K) = I kompendium

Nr. Reference Sider
1 Wertsch, J. V. (1991). Voices of the Mind. A Sociocultural Approach to Mediated Action. Cambridge, Mass: Harvard University Press, p. 6-66 60
2 Foucault, M. (2000). Overvågning og straf. Frederiksberg: Det Lille Forlag. Del 3: Disciplin, s. 149-245 87
3 Dewey. J. (1977). Erfaring og opdragelse. København: Christian Ejlers Forlag. 33-95. 65
4 Freire, P. (1977) De undertryktes pædagogik. København: Christian Ejlers Forlag. 103-165. 62
5 Rogers, C. (2000): Hvad er læring. I: Illeris, K. (red.) Tekster om læring. København: Rokilde Universitetsforlag. s. 115-19 (K) 4
6 Shein, E. H. (1969): The Mechanisms of Change. I: Bennis m.fl.. The Planning of Change, New York: Holt, Rhinehart & Winston, s. 98-107 (K) 9
7 Bateson, G. (1998). De logiske kategorier for læring og kommunikation. I: Hermansen, M. (red.) Fra læringens horisont – en antologi. Århus: Forlaget Klim, s. 63-92 (K) 29
8 Kolb, D. (2000): Den erfaringsbaserede læreproces I: Illeris, K. (red.) Tekster om læring. Kbh.: Roskilde Universitetsforlag. s. 47-65 (K) 17
9 Piaget, J. (1973). Psykologi og pædagogik. Anden del: De nye metoder og deres psykologiske grundlag, s. 129-172. København: Hans Reitzel (K) 37
10 Lave, J. & Wenger, E. (1991). Situated Learning: Legitimate Periferal Participation. New York: Cambridge University Press, s. 29-123 65
11 Jensen, B. (2002). Kompetence og pædagogisk design. København: Forlaget Børn og Unge, s. 27-48, 105-120 25
12 Berthelsen, J. (2001): Dilemmaet som lærer. København: Samfundslitteratur, s. 7-13, 29-47, 285-94, 331-55 57
13 Berthelsen, J. (2003): Dilemmaets åbenbaringer og det onde. Psyke & Logos
nr.1, 2003 (K)
20
14 Moser, I. & Law, J. (2001). 'Making Voices’: New Media Technologies, Disabilities, and Articulation'. Published by the Centre for Science Studies and the Department of Sociology, Lancaster University at http://www.comp.lancs.ac.uk/sociology/papers/moser-law-making-voices.pdf 
(version: rolltalk11c.doc; 17th January, 2001) (K)
23
15 Nissen, M. (2004). Communities og interpellerende fællesskaber. In: Berliner, P (red.). Fællesskaber - en antologi om community psykologi. København: Frydenlund Grafisk, 95-122 27
16 Nissen, M. (In Press). Wild Objectification:
Social Work as Object. Outlines 2004/6:1, 73-89 (K)
21
17 Rasmussen, O.V. (2001) Om udforskning af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning - mod et børneperspektiv. Psykologisk pædagogisk Rådgivning 4, 263 -283 (K) 18
18 Mattingly, C. 1998. Healing Dramas and Clinical Plots. Cambridge: University Press. Kap. 3: The checkers game, p. 48-71. 14
19 Walkerdine. V., Lucey, H. & Meldoy, J. (1997). Growing up girl. Psychosocial explorations of gender and class. London: Palgrave Macmillan. Kap. 7, s. 164-186 (K) 22
20 Berliner, P. & Refby, M. H. (2004 ) Community psykologi - en introduktion. Kapitel 1 i Berliner, P. (red.) Fællesskaber - en antologi om community psykologi. København: Frydenlund Grafisk, 17-36 19
21 Berliner, P., Refby, M. H. & Hakesberg, S. (2004 - in press). At fare vild sammen - en introduktion til community psykologi. København: Frydenlund Grafiksk. Kapitel 3 40
22 Dalton, J. H., Elias, M.J. & Wandersman, A. (2001). Community Psychology - Linking individuals and Communities. Stamford: Wadsworth Thomson Learning. Part Five: Community and Social Change. p. 339-402. 63
23 Simon, B. & Klandermans, B. (2004) Politicised Collective Identity. In Jost, J.T. & Sidanius, J. (Eds.) Political Pscychology. New York; Psychology Press. p.449-465. (K) 16

 

Nogle generelle netressourcer m.v.

Morten Nissens version af hvad Pædagogisk Psykologi er - fra en introforelæsning i 2002

Studieordningens beskrivelse af faget

Forskningsområdet defineret i fagbeskrivelse fra 1999

Forskningsnetværket PIFF: Person - Intervention - Fælleskabsformer - I Forandring

Pædagogisk psykologi ved Aarhus Universitet - sådan kan man også gøre det!

Nogle eksempler på tidligere eksamensopgaver
(husk dog på, at der flere gange er sket justeringer i studieordningerne!! De grundlæggende krav er imidlertid nogenlunde de samme):