Pædagogisk Psykologi Efterår 2002


 

Næste forelæsning
Pensum
Eksamensopgave
Studieordning
SN-beslutning 2002
KoordinatorForelæsningsrække – tirsdage 10-12 i lok. 8.1.13

Dato

Forelæser

Titel

Anbefalet læsning (numrene referer til pensum)

3.9

MN

Hvad er pædagogisk psykologi?


Se også her forskningsnetværket PIFF, som inden længe har en internetdiskussion kørende om dette spørgsmål


 

10.9

JB

Kulturens nye ansigter - om paradigmeskift og kompetenceudvikling

2,7,14,16

17.9

JB

At være i dilemma - om undervisning med erkendelseslæring

2,7,14,16

24.9

JB

Lærdom og visdom - om overskridende erfaringsdannelse og læring.

2,7,14,16

1.10

JB

Dilemmapædagogik - om overskridende undervisning

2,7,14,16

8.10

MN

Ikke-skolastisk læring - – rationalismens overvindelse - lidt om læringens fænomenologi

Se evt. også Hubert Dreyfus' hjemmeside

5, (4)

22.10

Estrid Sørensen

Socio-teknisk konstituering af klasseværelse og computer-rum
Se Estrids slides her

6, 9, 15

29.10

MN

Læring som virksomhed – og dialektisk rationalitet

Mortens stikord/overheads m.v.

Links om virksomhedsteoretisk læring

1, 3, 12

5.11

Dorthe Staunæs

Subjektivering / subjektpositionering i uddannelsesinstitutioner

4, 6, 9, 12

12.11

Mathias Blob,
Malin Wiking (MET),
Pooremamali Parvin, Tværkulturell rehab Malmö
Winnie Quarshie, Bridgid Clarke, (VISP = Videnscenter for socialpsykiatri)
Ako Sema , NABO

Etnicitet, Communitication  - Praxis og Teori

13

19.11

MN

Institutionaliseret læring

4, 6, 9, 12

26.11

MN

Situeret læring

8

3.12

Line Mørck

Intervention i fællesskaber 2: Overskridende læring - Vilde Læreprocesser

4, 8, 9, 11, 12

10.12

MN

Intervention i fællesskaber 3 – normalisering, socialt arbejde, ressourcetænkning

10, 11, 15

 

 

 

BA 4.3 Pædagogisk psykologi - Pensum efterår 2002

Nr

Reference

Sider

1

Bateson, G. (1998). De logiske kategorier for læring og kommunikation. I: Hermansen, M. (red.) Fra læringens horisont – en antologi. Århus: Forlaget Klim, s. 63-92

29

2

Berthelsen, J. (2001): Dilemmaet som lærer. København: Samfundslitteratur, s. 7-13, 29-47, 259-302

87

3

Davidov, V.V. (1989). Udviklende undervisning på virksomhedsteoriens grundlag. Moskva: Sputnik. Kap. 5, s. 220-263

43

4

Dreier, O. (2001). Virksomhed – læring – deltagelse. Nordiske Udkast 29:2, s. 39-58

19

5

Dreyfus, H. & Dreyfus, S. (1999). Mesterlære og eksperters læring. I: Nielsen, K. & Kvale, S. (red.). Mesterlære - læring som social praksis. København: Hans Reitzels Forlag, s. 54-75

21

6

Foucault, M. (2000). Overvågning og straf. Frederiksberg: Det Lille Forlag. Del 3: Disciplin, s. 149-245

96

7

Jensen, B. (2002). Kompetence og pædagogisk design. København: Forlaget Børn og Unge, s. 33-48, 100-165

80

8

Lave, J. & Wenger, E. (1991). Situated Learning: Legitimate Periferal Participation. New York: Cambridge University Press, s. 29-123

90

9

McDermott, R.P. (1996). Hvordan indlæringsvanskeligheder skabes for børn. I C. Højholt & G. Witt (red.), Skolelivets socialpsykologi. København: Unge Pædagoger, s. 81-116

35

10

Mosesson, M. (ed.) (1993). Normality, Social Work and the Creation of Everyday Life Settings. Lund: Meddelanden från Socialhögskolan, s. 1-3, 5-75, 91-140

71

11

Nissen, M. (2002). Straf eller magt? En social kritik af ungdomssanktionen. Nordiske Udkast 30:1, s. 59-80

21

12

Nissen, M. (1996). Undervisning som handlesammenhæng. En kritisk socialpsykologisk analyse. I Højholt, C. & Witt, G. Skolelivets socialpsykologi. København: Unge Pædagoger 1996, s. 209-252

43

13

Orford, J. (1992). Community Psychology. Theory and Practice: Chicester: John Wiley & Sons, s. 1-36

36

14

Piaget, J. (1973). Psykologi og pædagogik. Anden del: De nye metoder og deres psykologiske grundlag, s. 129-172. København: Hans Reitzel

43

15

Popkewitz, T.S. (1998). Struggling for the Soul. The Politics of Schooling and the Construction of the Teacher. New York: Teachers College, s. 1-78

77

16

Shein, E. H. (1969): The Mechanisms of Change. I: Bennis m.fl.. The Planning of Change, New York: Holt, Rhinehart & Winston, s. 98-107

9

 

I alt sider

800