Bunden hjemmeopgave i Pædagogisk Psykologi efterår 2002

Case

En af de formidlingsmetoder, der aktuelt anvendes i arbejdet med forebyggelse og overvindelse af misbrug af rusmidler, er tekster på Internettet.
I 9.B på X-skolen i Nørre Y har man besluttet at arbejde med to internet hjemmesider en formiddag hvor man tager fat på emnet hash. Det er dels Sundhedsstyrelsens "Værd at vide for unge om hash"  (bilag 1) og dels to kronikker skrevet af unge hashrygende piger på hjemmesiden for det sociale udviklingsprojekt Vilde Læreprocesser, kaldet "Om hash. Erfaringer og holdninger i forhold til hash" (nummer 2 og nummer 3 - tilsammen bilag 2).
Lærerteamet ønsker at etablere en såvidt muligt åben dialog om hashrygning, hvor eleverne selv tager stilling udfra deres egne forestillinger om hvad et godt og sundt liv er. Disse målsætninger stemmer godt overens med Undervisningsministeriets faghæfte om de 'centrale kundskaber og færdigheder' i Folkeskolens fag "Sundheds- og seksualundervisning samt familiekundskab".

Spørgsmål

Analysér de to bilag udfra en pædagogisk psykologisk vinkel.
Diskutér idéen om at bruge teksterne i undervisningen som beskrevet.
Kom gerne med begrundede forslag til hvordan man bør gøre, eller hvad man hellere skal gøre.


Formalia

Besvarelsen skal afleveres den 2. januar 2003 mellem kl. 10.00 og kl. 12.00 til Birgitte Schmidt, lokale 3.2.101

For 98-ordningen gælder det at opgaven skal afleveres i 3 eksemplarer med udfyldte lyserøde forsider, som kan afhentes i hjørnet ved Birgitte Schmidts kontor, lokale 3.2.101.
For 95-ordningen gælder det at opgaven skal aflevers i 2 eksemplarer med udfyldte blå forsider, som kan afhentes i hjørnet ved Birgitte Schmidts kontor, lokale 3.2.101

For ydeligere information se Eksamensvejledningen