PÆDAGOGISK PSYKOLOGI

 

 

BUNDEN SKRIFTLIG HJEMMEOPGAVE  VINTER 2003-04

 

 

KURSUS OM SOCIALT BELASTEDE UNGE

Du har sagt ja til at afholde et 3-dages kursus for socialpædagoger om belastede unge. Kurset arrangeres af AOF og afholdes i deres kursuslokaler i Teglværksgade i Kbh. Ø.

AOF oplyser at tyve har tilmeldt sig  -  2/3 mandlige og 1/3 kvindelige pædagoger. AOF anslår at alderen er fra 25 til 45 og der vil komme pædagoger fra hele landet,  både med og uden erfaringer i arbejdet med belastede unge.  Kursets titel er 'Socialt belastede unge'. Kurset sigter mod at give deltagerne viden og handlemuligheder især i forbindelse med klubarbejde i socialt belastede områder (Kbh. NV, Indre Nørrebro, Vollmose, Gjellerupparken o.l.). AOF har nævnt at de ville have en psykolog (eller psykologistuderende) til at køre kurset 'da det jo kan komme tæt på og involvere deltagernes personlige holdninger'. De nævner i en sidebemærkning at 'nogle jo kan have nogen ret faste synspunkter ud fra deres personlige erfaringer og at nogle pædagoger som vælger den slags arbejde kan virke ret barske på andre'.

Kurset afholdes 12-14 januar 2004 fra 9-16 med en times frokostpause.

Du vil gerne forberede dig grundigt da du ikke føler dig særlig erfaren, og beslutter dig til at bruge tiden frem til 2. januar til en planlægning af de mere overordnede forhold, mens den sidste uge skal bruges til detailplanlægning.

Du er glad for at du har fået job'et, og ud over indtægten (12.000 kr.) synes du også det er en udfordring for dig. Således inspireret sætter du dig og laver en brainstorm over nogen gode ideer til kurset:

 

-         gode indholds temaer

-         indhold og form hænge sammen

-         læringsprocesser jeg vil igangsætte

-         undervisningsformer

-         tilpasning til deltagernes særlige forudsætninger

-         mine egne styrkesider

-         svage sider jeg gerne vil udfordres på

-         deltagerne skal anvende det lærte

-         obstruktion fra deltagernes side

-         kognitive, følelsesmæssige og handlemæssige tilgange

-         min egen lærerrolle

-         forholdet mellem deltagere og undervisere

-         klimaet i klassen

-         udvikling af deltagernes personlige og sociale kompetencer

-         socialpædagogiske temaer og socialpsykologiske tilgange

-         værdimæssige tilgange (evt. videnskabsteori)

-         etiske og moralske forhold

-         deltagerens største vanskeligheder når de kommer hjem.

 

Der er simpelthen masser af udfordringer og flere kommer til når du begynder at forestille dig hvordan det hele kommer til at spænde af med dig i rollen som underviser.

 

Du går nu i gang med selve forhåndsplanlægningen. Du vil gerne forholde dig videnskabeligt professionelt. Det indebærer bl.a. at opstille mål, udvikle hypoteser, forholde sig kritisk (og selvkritisk), argumentere for og imod, bygge på viden og begrundede antagelser, sætte i overordnet samfundsmæssigt perspektiv, og i øvrigt forholde sig til egen og deltagernes tilgange.

 

I din planlægning kan du vælge at beskrive et par undervisningstemaer og lærings-og undervisningsformer der passer hertil. Det er væsentligt at du begrunder dine valg pædagogisk psykologisk, og at du også nævner dine forbehold (f.eks. underviser, deltager eller samfundsmæssige dilemmaer)

 

I din plan kan du - blandt andet for selv at kunne huske det - angive dine kilder (f.eks. Hansen 1999, p. 27-39). Det vil være naturligt at benytte pensum i pædagogisk psykologi, men også andre kilder (f.eks. forelæsninger, psykologiformidling, kilder på nettet, undersøgelser, massemedier, anden fag- og skønlitteratur, egne erfaringer)   kan benyttes og kildeangives i slutnoter eller suppl. litteraturliste

 

God arbejdslyst   Jens Berthelsen

 

 

PS. Med undervisningstemaer tænker jeg på at du  - på samme måde som emner der fremlægges af dig og andre studerende på psykologiformidlingsholdene - fremhæver 2-3 psykologiske emner  som du mener kunne have relevans for deltagerne, du skal have på kursus. Det kunne f.eks. være undervisningstemaer omkring opbygning af kontakt til unge; aldersforskelle mellem pædagog og senmoderne unge; subjekt-subjekt eller subjekt-objekt relationen; udvikling af pædagogiske kompetencer; udvikling af ekspertise og professionalitet; ændring af personlige holdninger; aflæring af vaner; imødegåelse af modstand hos de unge; community baserede ændringsstrategier; rehabilitering; læring i fællesskaber; samfundsperspektiver på det socialpædagogiske arbejde.

Modsvarende har du en række undervisningsmetoder, som hver især har sine fordele og ulemper. Det kunne f.eks. dreje sig om oplæg; teoretiske modeller; hjemmeopgaver; litteraturlæsning;  rollespil; systemisk refleksion; feed-back;  caseopgaver; virksomhedsbesøg; video; mini-undersøgelser; gensidige interview; psykologiske øvelser.

Der er naturligvis mange andre temaer og undervisningsformer end dem jeg her tilfældigvis er kommet i tanke om. Tænk på hvad der ville være gode udfordringer for dig - og dine deltagere.

 

PSS. For en ordens skyld skal jeg også nævne at jeg forventer at skulle rette 1/3 af opgaverne, mens resten fortrinsvis vil søges rettet af et par af de øvrige forelæsere i pædagogisk psykologi.

 

PSSS. Hvis I skriver gruppeopgave kan det være en ide at I hver beskriver to undervisningstemaer - ud fra jeres fælles diskussion. Indledning og afslutning kan formuleres sammen.

 

PSSSS. Jeg vil være til stede ved slutningen af forelæsningen tirsdag 11. november for at søge at udrede spørgsmål til opgaveformuleringen.

 

jb