Spørgsmål og svar til pædagogisk psykologi

 

8/12
Kære Morten
Jeg har et spørgsmål vedrørende opgaven i PP:
Forventes det, at man i opgaven kort redegør for/beskriver både Ghetto Noise samt den teori, man inddrager, eller skal det tages for givet, at læseren af opgaven (chefpsykologen) er tilstrækkeligt bekendt med både projektet og teorien?
Jeg spørger om dette, fordi der ofte kan være forskellige meninger om, hvilken slags læser, man skal skrive til.
Tak for hjælpen!
Med venlig hilsen
Magnus

Kære Magnus
Man må fremstille såvel praksis som teori netop så meget, at det kan ses af teksten selv hvad der henvises til. Chefpsykologen må antages at være inde i teorien, men må lige mindes kort om indholdet af de pointer som du bruger, sådan at der fremtræder en sammenhængende argumentation. Hvad angår casen er det tilsvarende. Betragt det sådan at den samme tekst, som I har fået som bilag, har chefpsykologen også fået.
Mvh
Morten

30/11

Hej Morten
Vi er nogle stykker der er blevet opmærksomme på at vi ikke er helt enige
om/sikre på, hvad du mener med den sidste linie i dit spørgsmål, ”hvilke
yderligere spørgsmål, der må stilles, for at projektet kan vurderes som
pædagogisk intervention”. Kunne du evt. uddybe lidt?
På forhånd tak.
Mange Hilsen
Eva

Hej Eva
Det gælder for jer ligesom det gælder for den psykolog, der skal forberede et møde med Claus Jensen og Niskie Claesson: Beskrivelsen i bilaget er et begrænset grundlag for at vurdere interventionen. Der er mange oplysninger, som ikke gives. Ethvert grundlag er begrænset, men man kan også altid stille flere spørgsmål. Hvilke spørgsmål er vigtigst at stille? Det afhænger af hvad man vil. Det I her vil, er at vurdere projektet som pædagogisk intervention. Det afhænger også af teoretisk tilgang. Forskellige tilgange vil pege på forskellige spørgsmål. Både til, hvad der allerede står i bilagsteksten, og til, hvad der ikke står noget om. At stille disse spørgsmål op viser hvordan I udpeger relevante problemstillinger i en konkret intervention på en måde, som er begrundet i faget, og som rækker ud over det umiddelbart givne informationsgrundlag.
Mvh
Morten

23/11

Hej Morten
Jeg deltager i pædagogisk psykologi og har spørgsmål til eksamensopgaven:
Hvad er et element? Hvordan adskiller en fordel sig fra virksomme elementer?
For mig, indeholder svarene til det første spørgsmål også svarene til det andet spørgsmål om fordele. Og det tredje spørgsmål indeholder svarene til det andet spørgsmål om ulemper.
Hvad er forskellen på disse spørgsmål?
Venlig hilsen,
Laila

Kære Laila
Det er godt du spørger. Både fordi det er klogt at undres, og fordi det også er klogt at forvente, at der er en mening i tingene.
1. Et element er et uhyre abstrakt, minimalistisk begreb om et "noget"; det lægger sig ikke fast på en bestemt teoretisk forståelse. Virksomme elementer er noget der afstedkommer eller fører til noget - et virkemiddel, hvis der også er nogen, der bruger det med henblik på et mål.
2. Er alle virkninger fordelagtige? Næppe. Det ville være enten naivt eller kynisk at tænke sig. En del er negative, andre neutrale. Og man kan også tænke sig, at noget, der snævert set er positivt virksomt, i en mere overordnet betragtning alligevel er en ulempe. Men dertil kommer også, at de to spørgsmål analytisk kan skelnes, også hvor virkninger synes at være fordelagtige, bl.a. fordi de må begrundes på forskellige måder.
3. Er ulemper det samme som hvordan en ny version kan gøres bedre? Kun næsten. Hvis en ny version kan gøres bedre kan det jo også være fordi der er antydninger af noget godt, som ville kunne foldes mere ud. Eller fordi man måske kan tilføje noget yderligere, som slet ikke er der i den oprindelige version. Generelt tjener dette spørgsmål til at I har mulighed for at bevæge jer fra en "negativ" til en "positiv" eller "konstruktiv" kritik.
Jeg håber det hjælper videre - ellers spørg igen!
Mvh
Morten

 

17/11

Hej Morten,
Vi er et par stykker, der har forsøgt at få afklaring på, hvad ordet ’interpellation’ præcist dækker over i pædagogisk psykologisk sammenhæng.
Jeg forstår det som en form for implicit/procedural/ ikke-udtalt forhandling. Er det korrekt?
Der ud over er jeg også nysgerrig på; Hvorfor der i pensum og i forelæsningerne udelukkende anvendes betegnelsen ”community ψ”,
og ikke ”lokalfællesskabs ψ” som der eksempelvis anvendes i GADs ψ leksikon?
Mvh.
Malaika Thomsen

 

Hej Malaika

Interpellation: Her er et lille uddrag af Nissen, M. (2004). Communities og interpellerende fællesskaber. In: Berliner, P (red.). Community Psykologi. København: Frydenlund Grafisk, 95-122
Men se også Line Lerche Mørcks forklaring. Eller prøv at google ordet

Community Psykologi: "Community" er et ord med rigtig mange betydninger. Lokalmiljø er en af dem. Men der er andre. I USA taler man fx om et "Jewish c." eller "gay c." osv. - og det er jo ikke lokalt, selvom de folk dog nogle af dem også mødes bestemte steder og tider. Det har ikke været let at oversætte. Bl.a. også fordi fx religiøst eller etnisk definerede fællesskaber udenfor staten  i fx USA har en helt anden og større vægt end i de nordiske velfærdsstater når det drejer sig om at drive og organisere de institutioner hvori et community psykologisk arbejde kunne udfolde sig, altså pædagogiske, sociale, sundhedsmæssige osv.. Her kunne man fristes til at oversætte ordet med "kommune psykologi"!
Mvh
Morten

7/11

Hej Morten!
Jeg har lige et spørgsmål: Jeg læste pensum i pædagogisk psykologi sidste år, men nåede desværre ikke at skrive opgaven pga min bachelor-opgave. Jeg har nu meldt mig til eksamen igen og jeg mente at jeg bare kunne bruge pensum fra sidste år - men nu er jeg pludselig kommet i tvivl! Kan jeg det? (Jeg er på den gamle 98-ordning, hjemmeopgave). Eller skal jeg læse og bruge det nye pensum, som jeg kan se er meget forskelligt fra det gamle eftersom der nu er en grundbog. Jeg har spurgt studievejledningen, men jeg er ikke sikker på at de forstod mig ret. Håber du kan hjælpe mig,
Mvh Rie Friis Christensen.

Kære Rie
Ja. Pensum for 98 ordningen er det samme som sidste år. Man kan få dispensation til at skrive i det nye pensum hvis man er på 98 ordningen. Men det er tilsyneladende ikke relevant for dig. Opgaven bliver den samme uanset hvilket pensum man læser.
Mvh
Morten

 

14/10

Tidspunktet for den skriftlige eksamen i pædagogisk psykologi på Universitetet (som dog, jf. nedenfor, ikke ligefrem tilrådes af faggruppen) bliver: Først i januar. Nærmere meddeles senere.
/ Morten

13/10

Hej Morten,
Jeg følger dit kursus i Pædagogisk Psykologi, 3. semester på 98-ordningen
og 98-pensum.
Jeg har den danske udgave af Situated Learning (Situeret læring) af Lave &
Wenger. Kan du fortælle mig, hvilke sider vi skal læse i den danske udgave?
Eller evt. bare hvilke kapitler fra den engelske udgave, der er tale om, så
kan jeg selv regne ud, hvilke sider jeg skal læse i den danske udgave.
I pensumopgivelsen står kun sideantal, ikke kapitler.
På forhånd tak.
Med venlig hilsen
Eva Meldal

Kære Eva
Nåja! Det drejer sig om fra kapitel 1: Legitim perifer deltagelse til og med kapitel 5: Konklusion
Mvh
Morten

12/10

Kære Morten Nissen
Når vi skal melde os til eksamen i pædagogisk psykologi, er det så din
eksaminatorkode, vi skal anføre?
Venlig hilsen Sidsel

Kære Sidsel
Ja, gør det!
Mvh Morten

11/10

Kære Morten Nissen.
Jeg skriver til dig, fordi der idag under forelæsningen i pædagogisk psykologi opstod store tvivlsspørgsmål angående den skriftelige eksamen i pædagogisk psykologi som alternativ til hjemmeopgaven.  Derfor ville det være dejligt, om du kunne fortælle om, hvad den går ud på: hvilken slags opgave kommer vi til at stå overfor (case, pensumredegørelser, diskussion eller...?), på hvilket grundlag vil den blive vurderet, hvornår kommer eksamen til at ligge (december/
januar) og hvad må man medbringe? Håber meget på at få løst mysterierne, nu da eksamenstilmeldingen står for døren.
Mange venlige hilsner, Eva Schimmell.

Kære Eva
Der bliver tale om en case opgave af samme art som den bundne hjemmeopgave. Den vil også blive vurderet udfra de samme kriterier i princippet - lykkes det at bruge de teoretiske referencer kvalificeret, selvstændigt og refleksivt til belysning af case'n og besvarelse af dens spørgsmål? Tidspunktet - jeg melder ud snarest - ved det ikke endnu! Hjælpemidler: "Eksaminanden kan medbringe alle hjælpemidler til prøven." (siger studieordningen).  Heldigvis. 
Mvh Morten

11/10

Hej Morten

Er der siden semesterstart kommet mere afklaring på, hvordan den skriftlige prøve på universitetet i pædagogisk psykologi vil blive udformet? Jens
Berthelsen sagde ved forelæsningen d. 11/10, at den formentlig ville blive en slags overhøring i pensum, og ikke en caseopgave som hjemmeopgaven. Han
var dog ikke sikker på dette, og henviste os til dig. Bliver der tale om en eksamensform, som ligner dem vi har mødt i fx psykiatri og humanbiologi. Altså 4 pensumrelaterede spørgsmål, eller? På hjemmesiden kan man se, at eksamenstidspunktet for den skriftlige prøve på universitetet endnu ikke er fastlagt, men kommer til at ligge enten medio december eller medio januar. Har du noget gæt på, hvilken af de to måneder det bliver? Og hvis ikke, tror du så der er nogen chance for, at det bliver fastlagt inden vi skal melde os til eksamen. På forhånd mange tak. 

Mvh Maria

Hej Maria

Overhøring i pensum ville kalde på nogle andre slags kompetencer end dem, faget drejer sig om. Så hvis prøven på universitetet skal være et lødigt alternativ til hjemmeopgaven, så duer pensumreproduktion ikke. Der vil derfor blive tale om en caseopgave. Se mere nedenfor.
Hvad angår eksamenstidspunkter - så arbejder jeg på sagen og melder ud så hurtigt jeg kan!

Mvh Morten

 

6/10

Hej Morten
Jeg søger uddybende oplysninger om den skriftlige timeprøve eksamen i pæd.psyk.
1) Det eneste der oplyses om tidspunkt er medio dec/jan ift til den skiftlige eksamen i pæd. Er det muligt at få tidspunktet oplyst nærmere?, da tidspunktet (mdr) også er en vigtig faktor når man som studerende skal prøve at overveje hvilken eksamensform der er bedst at tage ift. de andre fag/eksamer.
2) Er det muligt at få at få oplyst lidt om hvordan timeprøven er udformet mth til opbygning, "forventninger" osv? 
Jeg føler mig personligt en del på bar bund ang. pædpsyk eksamerne generelt. Jeg har ikke kunne finde oplysningerne på nettet udover de oplysninger, der stod i studievejledningen, som er meget generelle og der er ikke længe til vi skal melde os til vintereksamerne.
På forhånd tak
Mvh Chanan Thomsen

Kære Chanan

Tidspunktet - du har ret - jeg melder snarest ud!
Formen - der bliver tale om en caseeksamen. Forventningerne er principielt de samme som ved den bundne hjemmeopgave, idet dog naturligvis omfang og gennemarbejdetheden ikke kan blive den samme. Jeg vil mene, at hvis man er skrap til hurtigt at designe sin tilgang og opbygning og finde relevante teoretiske ressourcer (har dem "på fingrene", nemt kan slå dem op) - og ikke har så store behov for at sove på det og diskutere med ligesindede - så kan man med fordel bruge timeprøven. Hvis man snarere starter på bar bund og kan lide at gå og lade tingene modnes, gerne vil arbejde sammen med andre, og i det hele taget gerne vil bruge opgaven som endnu en læremulighed - ja så er hjemmeopgaven nok bedre. Faktisk - hvis jeg skal anskue disse eksamensformer alene udfra fagets kompetencemål, er der ikke tvivl om at den bundne hjemmeopgave er bedst. Det er faktisk ikke så let at "omsætte" teoretisk tænkning til praktiske problemstillinger. Mange opgaver lider under at besvarelsen er glimrende som redegørelse for teori og case'n fint læst - men den gensidige integration mellem teori og praksis, som er det vigtigste, er ikke helt lykkedes. Altså groft sagt teorien og den almindelige fornuft er rystet sammen som vand og olie. Jeg gætter på at en del af disse opgaver er skrevet i en fart. Jeg tror at man under den hurtige form alt for let fristes til at lire pensumpointer af - og såvidt har Jens jo ret i at forvente en sådan prøveform.

Mvh Morten

Hej Morten.
Vi sidder og overvejer, hvilken eksamensform vi vil tage, men vi synes, vi mangler lidt information – især omkring 5-timers prøven. Hvordan vil den
tage sig ud? Er det muligt for dig at give et bud på, hvordan en sådan opgave kan/vil se ud? Hvor meget højere er kravene til den bundne hjemmeopgave i forhold til 5-timers prøven?
På forhånd tak for hjælpen!
Mvh. Diana og Ida.

Hej Diana og Ida
Opgaven bliver en caseopgave. Man vil blive stillet overfor en praktisk pædagogisk problemstilling og skal analysere den. Det bliver ikke den samme som den bundne hjemmeopgave, men af samme art.
Hm - hvor meget højere? Nok svært at kvantificere. I praksis går vi ind og lægger niveau påny - vi har jo ingen erfaringer. Man laver en slags "normalfordeling" udfra den spredning der kommer. Sådan er karakterer - det drejer sig ikke om at lave noget godt, men at lave noget der er bedre end de andres (dybt urimeligt; læs evt. herom i Varenne & McDermott: Successful Failure. The School America Builds).

Mvh Morten

9/9

Hej Bente (som videresendte til MN)
Skriver til dig for at sikre mig, at jeg har forstået meddelelsen på psy.ku korrekt, hvor der i forbindelse med pædagogisk psykologi står, at der gives generel dispensation for at gå til eksamen i 2005 pensum til trods for, at man, som jeg, er tilmeldt 1998-ordningen. Der står, at vi blot skal skrive det på opgaven. Ifølge Morten Nissen ville der (formentlig) blive udleveret forskellige opgaver afhængig af, hvilken ordning man er tilmeldt. Hvis dette er korrekt, vil det vel være nødvendigt at give besked inden opgaven udleveres? Skal der søges skriftelig dispensation eller betyder det, at noteringen på opgaven er tilstrækkelig?
Med venlig hilsen
CL

Kære CL
Jeg har forstået Helle Andersens udmelding sådan, at det er tilstrækkeligt at anføre på opgaven ved dens aflevering, hvilket pensum man bruger.
For at undgå at få alt for mange bedømmelsesdimensioner er det hermed besluttet at vi bruger den samme opgave til alle der laver bunden hjemmeopgave - altså: Alle får den samme bundne hjemmeopgave. Man skal så anføre på opgaven, om man
a. er på 2005 ordningen og derfor skriver ca. 14 s
b. er på 1998 ordningen med gammelt pensum og skriver ca. 12 s
c. er på 1998 ordningen med nyt pensum og skriver ca. 12 s
Hvis man i stedet går til prøven på universitetet i januar, er det jo givet at man er på 2005 ordningen.
Mvh
Morten Nissen

 

7/9
Hej Morten Nissen,
Vi er nogle stykker som blev lidt urolige over at du til forelæsningen, så
vidt vi forstod det, sagde at der kun ville være henvisninger til 05
ordningens litteratur. Vi vil derfor spørge om det er muligt at du, og de
andre forelæsere på faget, kunne henvise til både 05 og 98 litteraturen idet
det jo netop er et opsamlingshold og så vidt vi kunne konstatere det (ved
håndsoprækningen), er næsten halvdelen af de studerende fra 98 ordningen.
Nogle af os har allerede købt, og læst forud i, 98 ordningens litteratur i
sommerferien og det er jo derfor af betydning for os at der også er mulighed
for at blive støttet i dette pensum.
Endvidere vil vi spørge om du har mulighed for at bede om at få flere tryk
af pædagogisk psykologi kompendiet 2004 (for 98 ordningen), da vi ellers
også på dette punkt er meget vanskeligt stillede pga. overgangen til den nye
ordning. Der er i øjeblikket ikke mulighed for at købe 2004 kompendiet i
Input og det mener vi at der burde være så længe at der findes disse
overgangsordninger.
Mange Hilsen
Eva.

Kære Eva m.fl.
Med den generelle dispensation, der gives til dem, der gerne vil gå op på 1998 ordningen men i nyt pensum, håber og tror jeg ikke at der er så mange der vil købe 2004-kompendiet fra nu af. Men der er jo nok nogen. Oplaget bliver meget lille og meget svært at kende på forhånd. Så vi må  nok gøre det sådan at der afgives konkrete bestillinger via Indput, og vi så fx efter 14 dage trykker det.
Jeg er opmærksom på, at der også er folk der går op i gammelt pensum fordi de allerede, som du, er gået i gang, har købt kompendium m.v. Derfor har du helt ret i at vi må prøve så godt vi kan også at henvise til det gamle pensum - også selvom Studienævnet faktisk har besluttet, at undervisningen retter sig mod det nye. Så - det arbejdes der på! Men i udgangspunktet er det det nye der primært henvises til.
Mvh
Morten