Opgave i pædagogisk psykologi marts 1999

 

Læs først baggrundshistorien og besvar dernæst det spørgsmål, som er understreget nedenfor.

 
Baggrund

Forestil dig, at du fornylig er blevet ansat som psykolog i Børneforvaltningen i Landkøbing Kommune med særligt ansvar for Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Du deltager i det lokale SSP-samarbejde (repræsentanter for Socialforvalting, Skole og Politi, der mødes jævnligt og udveksler erfaringer og iværksætter forebyggende tiltag for børn og unge).

Man har i længere tid været bekymret for en stigning i småkriminalitet, slagsmål, mobning, trivsels­problemer og også læsevanskeligheder i og omkring Skodby-skolen.

Det har ikke været vanskeligt at identificere en gruppe på omkring en snes unge og store børn, som socialforvaltningen har kendt længe, og som løbende giver problemer i skolen. De fleste af dem er drenge, halvdelen tosprogede, og flere af forældrene er misbrugere. Skodbyskolens distrikt rummer kommunens sociale boligbyggeri, og skolen har et blakket ry i omegnen.

Skolen har igennem de senere år brugt flere og flere ressourcer på specialundervisning og støttelærere. Flere lærere oplever, at det til tider er helt umuligt at undervise, når de mest urolige elever folder sig ud. Skolens ledelse er frustreret over, at det ofte er alt for lang­sommeligt at få socialforvaltningen til at tage affære, og at de derfor selv må arbejde mere og mere med 'familiebehandling'.

Socialforvaltningens repræsentant i SSP finder til gengæld, at skolernes tendens til straks at udskille 'synde­bukke' er uhensigtsmæssig, og hvad angår de mest belastede familier føler hun sig oftest magtesløs overfor, at forældrene ikke vil samarbejde.

Trods disse uenigheder er man enige om at forsøge sig med forebyggelse. Man har allerede startet forsøgsprojekter i de lokale klubber (med kampsport, stunt og overlevel­ses­ture), ansat en boligsocial rådgiver i området, og trykt informationsfoldere på dansk, arabisk og tyrkisk, som ligger fremme på Biblioteket og på Rådhuset.

Men nu skal også skolen i gang med forebyggende projekter.

Man beslutter sig for at formulere et udviklingsprojekt for 4.-7. klasse under titlen Læsning – et fælles ansvar. Målet er at styrke de svage elevers læsefærdigheder, samt generelt at forbedre trivsel og samarbejde. Idéen er at intensivere læsetræningen og samtidig søge dels at inddrage familierne i et medansvar, dels at udvikle nye samværsformer mellem børnene ved at sætte dem til at hjælpe hinanden.

Projektet skal i et vist omfang have ekstra timer og kroner til sin rådighed, og skolelederen har givet grønt lys for, at de involverede lærere og pædagoger kan bruge utraditionelle metoder, herunder ændre skema, lokalefordeling m.v.

Til dette projekt bliver du nu tilknyttet som psykologisk konsulent. Den 6. april skal du mødes med en gruppe lærere og pædagoger for at lave en projektbeskrivelse. Du kender intet særligt til skolen på forhånd, men du forventes generelt at have en psykologisk baggrund, der kan bruges. Skolelederen har givet udtryk for, at hun håber, du kan rokke lidt ved deres vante tankebaner, og at du gerne må stille spørgsmålstegn ved hele projektet, hvis du vil.

 
Spørgsmål

Hvilke forhold – initiativer, fremgangsmåder eller egenskaber ved un­der­vis­ningen, dens betingelser, miljø, sociale relationer m.v. – mener du i særlig grad kan være egnede til psykologisk at befordre projektets målsætninger, og hvorfor?

Brug pædagogisk-psykologiske teorier og metoder til at redegøre for dine overvejelser og argumentere for dine fokuseringer, synspunkter og anbefalinger.

Sammenlign gerne de praktiske konsekvenser af forskellige teorier.

Du kan evt. lave en egentlig projektbeskrivelse, der nærmere beskriver mål, metoder, deltagere, ressourcer m.v.

Hvad vil det være vigtigt for dig at vide mere om for at kunne bidrage?

 

Vejledning

Der lægges især vægt på, at fagets teorier og metoder anvendes til analyse af en konkret problemstilling og til begrundelse for praktiske interventioner.

Opgaven må maksimalt fylde 10 sider. Skriver to studerende sammen, må den fylde 15 sider, tre studerende kan tilsammen skrive 18 sider. Ved gruppeopgaver skal man anføre hvem der har skrevet hvad.

Opgaven skal afleveres ved forelæsningen i lokale 8.1.13 eller hos Birgitte Schmidt i lokale 3.2.64 den 6. april kl. 12.