Morten Nissen: Materialer til
SMK Master seminar 1. april 2005

Om socialt arbejde

Mortens power point slides

Esbens overheads (Word fil)

 

Case om hashmisbrug - (skulle have været) til Morten Nissens timer

 

Beskrivelse

På kanten af sundhedsområdet ligger et bredt felt som har mange problematikker tilfælles med sundhed, nemlig socialt arbejde. Studier af velfærdsstatens realisering af sundhed i dette begrebs brede betydning må rumme spørgsmålet om dens håndtering af social integration, afvigelse og opdragelse. 

Socialt arbejde er aktuelt under akademisering ligesom sygepleje, ergoterapi o.m.a. Derfor rejses også med fornyet styrke spørgsmålet: Hvad er det egentlig? For at give svar på dette spørgsmål må vi dels forstå den ’sociale integrations’ socialpsykologiske og sociologiske problematik, dels også kunne arbejde med de aktuelle ændringer i styringsrationaliteter, der finder sted, og dels endelig kunne stille spørgsmålet om det særlige ved velfærdsstaten som grundlag for socialt arbejde i Danmark. Ofte opfattes socialt arbejde som en amerikansk opfindelse, der blev importeret hertil efter 2. verdenskrig. Men det kan måske også ses som interpellation til en statsform der udmærker sig ved at overskride sig i en stadig politisk kamp om det sociale spørgsmål.

En af de mest spændende kamparenaer i det sociale arbejde - midt i grænselandet mellem socialpædagogik, psykiatri, ungdomsarbejde, retsvæsen m.v. - er arbejdet med stofmisbrug og stofmisbrugere. Her sker i disse år temmelig store ændringer, både i den almindelige kultur, i interventionsformer, i teknologier og i tænkemåder.
Både Morten Nissen og Esben Houborg Pedersen vil tage udgangspunkt i dette område. 

Morten vil bruge materiale fra det sociale arbejde med unge misbrugere, især hashmisbrugere. De unge hashmisbrugere tegner sig for langt størsteparten af den voldsomme stigning i antallet af stofmisbrugere i behandling i Danmark (fra 4.407 i 1996 til 12.317 i 2004). Muligvis skyldes dette tidehverv for en dels vedkommende, at der er blevet udskiftet nogle skilte: De samme socialarbejdere arbejder med de samme unge (som ryger den samme hash), nu blot ikke i regi af ungdomsrådgivning, men derimod misbrugsrådgivning. Men det er jo ikke sikkert, at det er nogen uskyldig ændring. Deltagerne bedes gøre sig bekendt med teksterne i den case om hashmisbrug, der er samlet her.

Esben vil tage udgangspunkt i sin udforskning af gadeplansarbejde med  ældre stofmisbrugere i substitutionsbehandling, hvor substitutionsbehandlingen bliver tematiseret som en social teknologi, der søger at fremstille subjekter ved at gøre misbrugernes krop til del af et
omfattende behandlingsteknologisk arrangement.

 

Pensum

Nissen, M. (2004). Communities og interpellerende fællesskaber. In: Berliner, P (red.). Community Psykologi. København: Frydenlund Grafisk, 95-122

Community psykologi som i Danmark nyt fagområde underkastes begrebskritisk analyse og “communitiets” historie i Danmark belyses. Derefter udfoldes analyse af konkret “fællesskabsbaseret” intervention i socialt arbejde.

Nissen, M. (2003a). How can young drug misusers become persons? Presentation to the First International Symposium: Health, Humanity, and Culture - Comparative Social Practices, Malibu, Cal., October 2003

Spørgsmålet om hvordan “helhedsorienterede” tilgange til brugere – her unge stofmisbrugere, gadebørn – kan anskues som praksisbegreber og hvad det fordrer belyses med konkret case om udviklingsarbejde i København i 1990’erne.

 

Bertelsen, Johs. (2001). Det kvalificerede hverdagsliv. Social Kritik 73, 4-6

Introduktion til udviklings- og forskningsprojektet af samme navn.

 

Posborg, R. (2001). Settlements og socialt arbejde. Social Kritik 73, 7-10

Kort rids af settlementets baggrund og rødderne til “social work”

 

Bech-Jørgensen, B. (2001). Forskning og hverdagsliv. Social Kritik 73, 11-32

Hverdagslivsteoretisk rekonstruktion af udviklingsprojektet i Settlementet og det hverdagsliv det indgår i og kvalificerer

 

Jensen, P. (2002). At komme sig. Social Kritik 85, 20-29

Lancering af “recovery” bevægelsen og perspektivet

 

Cornett, J.A. (2003). Fællesskabende. Social Kritik 86, 83-89

Positivt-kritisk diskussion af recovery fra et poststrukturalistisk perspektiv. Pointen er at der er tale om en individualisering, men at der er en fællesskabende mulighed.

 

Houborg Pedersen, E. (2003). Producing the Voice of Socially Excluded People. In: Pedersen & Tigerstedt (eds.). Regulating Drugs - between users, the police, and social workers. Helsinki: Nordic Counsil for Alcohol- and Drugs Research, publication 43, 33-52

Empirisk udforskning af gadeplansarbejde blandt hjemløse i København – som hvervnings- og ordningsprocesser der fremstiller subjektivitet