Case: Hashmisbrug

1. Se disse 5 små kronikker skrevet af unge på Vilde Læreprocessers hjemmeside:

     Om hash - nr 1 Erfaringer og holdninger i forhold til hash. Af pige på 17 år

     Om hash - nr 2 Erfaringer og holdninger i forhold til hash. Af pige på 16 år

     Om hash - nr 3 Erfaringer og holdninger i forhold til hash. Af pige på 16 år

     Om hash - nr 4 Erfaringer og holdninger i forhold til hash. Af pige på 16 år

     Om hash - nr 5 Erfaringer og holdninger i forhold til hash. Af pige på 16 år

Andre relaterede kronikker fra Vilde Læreprocesser

    Om hash - nr. 6 - Erfaringer og holdninger i forhold til hash. Af mand på 44 år

    Tanker omkring hash og hash kronikker  - af 2 piger - og pædagoger, på 26 og 27 år

    Tanker om fremstilling af "tanker om" ...om hash. Gensvar til pædagogerne - af mand på 44 år

    Alle har et potentiale - erfaringer fra et hashprojekt for piger fra Vesterbro. Af Gyda Heding, socialrådgiver
 

2. Sammenlign med disse hjemsider om emnet

Fra Mindblow - Sundhedsstyrelsens hjemside for unge m.fl. om stoffer

Netstof (Amternes og kommunernes hjemside for unge om stoffer)

Marihuana Anonymous Denmark

3. Derudover kan man hvis man har tid orientere sig i case'n ved at kigge på yderligere disse tekster:

EuroADAD Archive Section - skema der formentlig bliver implementeret som redskab til dokumentation og monitorering af unge i misbrugsbehandling, og desuden brugt som grundlag for udarbejdelse og revision af handleplaner, fx. i ungdomsmisbrugsinstitutionen U-Turn i København

ICD Classification: Cannabis Dependence

Københavns Kommunes folkesundhedsplan vedr. "Unge som målgruppe - med fokus på tobak, alkohol og stoffer" fra marts 2003 (har nogenlunde overlevet at blive omsat til html format)