SMK mødet 11-13. februar 2010

Sted

Hos Uffe & Tove, Fornæsvej 22, Risskov - vi mødes torsdag og spiser 19:30

Dagsorden

 

 

  Tidspunkt Indhold Forberedelse
1 Torsdag aften Meddelelser og master m.v.  
2 Fredag formiddag Første case: Jesper arbejder med at udvikle refleksion i forbindelsen med undervisning på UC Hertil læses hans lille tekst samt Stengers
3 Fredag efter frokost Diskussion af du Gay teksten, som samtidig skal bruges som forberedelse af spørgsmål til Brian og Sofie du Gay
4 Fredag 16-19 Anden case: Brian Borup & Sofie Pedersen har en interessant, perspektivrig og grum historie om et socialpsykiatrisk eksperiment og dets skæbne i den offentlige sektors styringslabyrint. De kommer og beskriver forløbet og vi prøver at analysere betingelserne for faglig diskussion (eller manglen på samme) tekst af Borup & Pedersen vedlagt om selve projektet; se også DR-dokumentaren Elvis, Shampoo og Traktorer på http://www.dr.dk/DR1/Dokumentar/2009/0105131945_1.htm
5 Lørdag formiddag En generel diskussion af videnskabelighed som styringsform – Morten lægger op. Vedlagte ganske lille og letbenede foredragstekst kan måske illustrere indfaldsvinklen, som jeg så vil prøve at supplere med, hvad jeg kunne have gået ned i, i stedet for at opstille de idealer, som jeg ender med.
6 Lørdag formiddag Planlægning m.v.  

 

I den mere useriøse ende har vi fortsat den glæde at kunne annoncere at SMK all stars vil spille op til fællessang ud på aftenen (torsdag / fredag)- bl.a. ud fra denne sangbog.

Referencer

Bjelskou, J. (2008). Balanceret konversation: Skitse til en ontologi, Aarhus:RUML, Institut for Filosofi og Idéhistorie, Aarhus Universitet

David Brian Borup og Sofie Pedersen (in press): Træk tempoet ud af det sociale samvær (nærmere ref følger)

Du Gay, P. (2000). In Praise of Bureaucracy, London: Sage, 2000.

Nissen, M. (2008). Videnskabelighed i praksis. Oplæg på Psyke & Logos konference 18. januar 2008

Stengers, I. (2005). The cosmopolitical proposal, i Latour, B. & Weibel, P. (red.). Making Things Public: Atmospheres of Democracy, Cambridge Massachusetts / London: The MIT Press