Arbejdsspørgsmål til case 15/9 2005

Når du læser case'n, så bedes du, med udgangspunkt i din nuværende viden og erfaring, forberede dig på at diskutere flg. temaer:
1.  På hvilke måder kan de skildrede begivenheder og overvejelser anskues i et interventionsperspektiv – og herunder nærmere i form af sundhedsfremme?
2.  Hvad ville der komme ud af at fokusere særligt på at det lige handler om unge på en ungdomsuddannelse?
3.  Kan man se en reproduktion af sociale og kulturelle forskelle finde sted? Hvad skulle man se efter for at få øje på det?
4.  Kan der identificeres grupper / fællesskaber af unge og/eller andre mennesker her, og hvordan spiller de ind i hvad der foregår?
5.  Hvordan definerer og håndterer aktørerne her kategorier om typer af unge?
6.  Hvordan ser du forholdet imellem elevernes egen og andres regulering af deres vaner og handlinger?