Spørgsmål til gruppearbejdet 050929

1. Brug Skinhøjs begreber til at analysere de hashrygende pigers kronikker. Hvordan ville hun klassificere "Hashkronikpigerne"? Se fx på:

Hvordan bruger de rusmidlet – fx symbolfunktion, overgangs- / forbrødringsritual, rum – primært samlingspunkt – slik, belønning, trøst, flugt – sekundært samlingspunkt – smøremiddel, time-out – og/eller som "erkendelsens døre" – osv.

Hvilke af Skinhøjs "socialpsykologiske" elementer kan I se i sving – normer, sanktioner (indre/ydre), holdninger, viden, gate-keepers

Hvilke sammenhænge kan der tænkes mellem hashpigernes kronikker og de bredere vilkår og "kulturelle søgebevægelser" hos ungdommen som Bechmann Jensen og Skinhøj beskriver?

2. Reflektér Skinhøjs tekst og hashpigernes, fx:

Hvordan fungerer Skinhøjs erklæret normative perspektiv i hendes analyser (fx "priviligeret / belastet"), og hvordan står det i forhold til hashpigekronikkerne?

Overvej gruppe-begreberne hos Skinhøj og hashpigerne – hvilken enhed er gruppen, vi'et? Hvordan står den i forhold til individerne, til andre grupper, til samfundet? Hvad gør gruppen "god" eller "ond"?

Hvordan kobles det kulturelle og det sociale perspektiv hos Skinhøj og hos hashpigerne?