Næste gang Plan Links Pensum Lidt om faget Gamle synopser Nye synopser

Liselotte Ingholt & Morten Nissen: 
Intervention i unges fællesskaber

Social Udvikling og Intervention / Community Psy
efterår 2005

Torsdage 13-15
Lokale LA 11

Akutte meddelelser /nyheder

 

Synopsisprojekter: Skriv selv hvad der skal stå som I kan orientere jer i hinandens. Bare send en mail til mig (Morten), så sætter jeg det ind så godt som ucensureret!

Gamle synopser opdateret 25/11

Mortens SUI forelæsning 6. oktober: Materialer m.v.


 

Undervisere

Liselotte Ingholt - mail adresse liselotte.ingholt@psy.ku.dk 

Morten Nissen - mail adresse morten.nissen@psy.ku.dk 

Undervisningsplan - Hop til næste gang

Lærere Tid Indhold, aktiviteter Forberedelse
MN & LI 8.9 13-15 1. Introduktion v. Morten

2. Runde med kort præsentation af deltagere:

Navn og email adresse
Øvrige studieaktiviteter i semesteret
Andre studierelevante aktiviteter og evt. case-materialer
Særlige forventninger og/eller forehavender

3. Planlægning

Arbejdsformer (case baseret undervisning; studenteraktivitet; fælles tilrettelæggelse)
Rullende planlægning
Gæsteoptrædender og omfordelinger af timer

4. Introduktion til case - præsentation af Liselottes PhD projekt

Hav helst læst denne side!

Forbered spørgsmål

MN & LI  15/9 13-15 Arbejde med case. Denne gang er det jer til os!
  1. Intro til dagen og instruks til grupper (10 min).
  2. Gruppearbejde (30 min), hver gruppe om ét spørgsmål (sp. 2-5)
  3. Pause (10 min.)
  4. Præsentation  og diskussion i plenum. (40 min).
  5. Planlægning af næste gange (10 min).

Referat af gruppernes arbejde med temaerne

 

Læs case'n - som kan fås hos Liselotte - og besvar spørgsmålene her
MN

John og Signe er diskutanter

 

22/9 13-15 Interventionsteori

Diskussion af teori ved sporadisk brug af dagens case som eksempel

1. Generel introduktion (Word fil) - ved MN

2. Sahlin. MN introducerer kort (Word fil), derefter diskussion.

3. Foucault. MN introducerer kort (Word fil), derefter diskussion.

4. Nissen. MN introducerer kort (Word fil), derefter diskussion.

Bemærk: Disse skitser er lavet udfra den absolut kun delvist holdbare tese, at man kan presse en given konkret praksis ned i et abstrakt begrebsskema. Hvis man kigger nøje efter vil man se, at så let er det ikke. Tværtimod rejser enhver case uundgåeligt spørgsmål tilbage til teorien. Det kan man så ærgre eller glæde sig over...

Læs: 

Sahlin; Nissen; Foucault

Forbered spørgsmål

 

Studér casen!

MN & LI

+ Amina

29/9 13-15 Ungdom - som målgruppe; som livsfase; som kategori; som...

Amina lægger op til diskussion. Her er hendes stikord! (Word)

Diskussion af dagens case (den samme som i sidste uge) med referencer til litteraturen, primært Skinhøj

Her er spørgsmålene til gruppearbejdet

Skinhøj; Bechmann Jensen

Studér casen - igen!

MN & LI 6/10 13-15 Social og kulturel reproduktion. Social practice theory, Birminghamskolen

Case: Bygymnasiet og Omegnsgymnasiet

Lidt om synopser, vejledning m.v.

Eckert; Willis: Learning... 

Læs relevante bestemmelser i studieordningen (s. 32 ff)

MN & LI

+ Karin og Rikke

13/10 13-15 Sociale kategorier og at "gøre" dem i praksis. Discursive psychology på mindst 2 måder

Oplæg af Morten - discursive psychology
Oplæg af Rikke og Karin - at gøre sociale kategorier - primært udfra Staunæs
Grupper - diskussion af case
Opsamling og planlægning

 

Staunæs; Osvaldsson 

Se også (for de interesserede)
Discourse Analysis Online
Discourse Unit at Manchester Metropolitan
Discourse and Rhetoric Group
The Virtual Faculty

Charles Antaki's introductory tutorial on conversations analysis

Some analytical tools and procedures in discursive psychology (af MN)

Nogle af de gode specialer der har brugt ca. disse analyseredskaber i vores felt

  20/10 Efterårsferie  
MN & LI

+ Jacob Demant

+ Sidse og Lasse

27/10 12-15

Lokale:
CSS 2.0.42

Ny-tribalisme - løst koblede fællesskaber

12.15-12.20 Intro
12.20-13.00 Oplæg v. Jakob Demant, Institut for Sociologi
13.00-13.10 Pause
13.10-13.25 Oplæg til diskussion v. Lasse
13.25-13.55 Grupper. Med udgangspunkt i dagens oplæg udarbejdes spørgsmål / problemstillinger til videre diskussion i plenum
13.55 -14.05 Pause
14.05 - 14.35 Plenumdiskussion.
14.35-14.55 Midtvejsevaluering
14.55 - 15.00 Planlægning
 

Maffesoli; Demant m.fl.
MN & LI

+ Lasse og Mads

3/11 13-15 Gruppen i psykologien - set udefra og historisk.

1. Midtvejsevaluering - opfølgning. Her er en opgørelse af de foreslåede forbedringer.

2. Om synopserne - en halv spørgetime

3. Om psykologiens gruppebegreb - diskussion i plenum efter korte diskussionsoplæg af Morten, Mads og Lasse

Parker. Her er hjemsiden for hans Discourse Unit at Manchester Metropolitan

Rose. Her er hans hjemside på LSE

Særligt spørgsmålet om hvad der mon er det særlige bidrag til forståelse og (refleksiv) intervention i unges fællesskaber, som ydes af psykologiens gruppebegreber

Overvej spørgsmål vedr. synopser som vi kan diskutere i plenum.

Læs oplæg her på siden.

DM 10/11 14-16

Bethesda, Rømersgade 13

David Middleton: Interactional organisation of memory in family conversations - an introduction  
LI & MN

+ Rasmus Baagland

+ Rannva og Josefine

17/11 12.30-15

Lokale:
CSS 2.0.42

Risikosubjekter

12.30 Intro
12.35 Rasmus holder oplæg (PP slides) 
13.20 Pause
13.35 Diskussioner med udgangspunkt i Rasmus' spørgsmål. Evt. ad hoc summegrupper undervejs
14.45 Planlægning

Sørensen; Hilden; Willis: The cultural...

Se også Josefines resuméer af teksterne

LI 24/11 13-15 Overskridende fællesskaber. Regulering og selvregulering.

Liselottes PP slides

Dagens spørgsmål

 

Mørck; Ingholt

Læs også dagens spørgsmål

MN & LI

guest starring

JohnogSigne

1/12 13-15 Sub-/kulturel socialpædagogik

Hovedproblemet her er om og hvordan man kan arbejde med kulturelle kategorier - som fx misbrug eller afhængighed - som et interventionsredskab på trods af at de ikke "bare" er ord som en praktiker bruger strategisk, men også er fælles-skabende under konkrete betingelser.

Case: Arbejde med pårørende til misbrugere

Dagens digt

Jensen, Sernhede; Vinum & Nissen

Læs case materialer - foreløbig denne

Artikel i bladet STOF

Tjek din mail - jeg har sendt materialer ud til alle fra John og Signe - sig lige til hvis ikke det lykkedes

 

 

 

Pensum - trykkes i kompendium

Demant, J.J. & Klinge-Christensen (2004). Boybands og teenagepiger. Kønsidentitet og drømmen om romantisk kærlighed. Forlaget Sociologi, p. 91-118
Aktuelt empirisk studie af ungdomsgrupper med grundlag i bl.a. Maffesoli.

 

Eckert, P. (1989). Jocks & Burnouts. Social Categories and Identity in the High School. New York and London: Teachers College Press. Kap.:Intro, samt 5 & 8.
Socialantropologisk / social practice theory studie af hvordan der dannes identitetskategorier og deltagelsesformer i og omkring en institutionel sammenhæng

 

Foucault, M. (1986). Of Other Spaces. Diacritics, 16, 22-27.
Introducerer heterotopi, det begrebsligt afgrænsede sted / stedligt afgrænsede begreb,  som kan bruges som nøgle til bl.a. institutionelle rum i socialt arbejde

 

Hilden, P.K. (2003). Risk and Late Modern Health. Socialities of a Crossed-Out Pancreas, Oslo: Faculty of Medicine, University of Oslo, Ch. 8: Charging the Subject, 279-296
Antrologisk studie i regulering af krop, socialitet og identitet blandt norske diabetespatienter, bygger på bl.a. Canguilheim, Dreyfus og Mol. Kapitlet diskuterer socialt og teknologisk medieret subjektivitet

 

Ingholt, L. (2004). Vaner i udvikling. Nordiske Udkast 32:1, 45-60
Empirisk studie af efterskoleelevers fællesskabsdannelse og rygevaner, uidg pkt i situeret læring og kritisk psykologi

 

Jensen, S. Q. (2002). Subkulturel pædagogik - snarere end kulturel pædagogik med vilde unge. Social Kritik 80, 41-51
Empirisk grundet diskussion af ungdomsgruppers kulturalitet (som ikke bare er natinalt-etnisk) og af muligheden for en subkulturel socialpædagogik. Bygger bl.a. på Birminghamskolen og Bourdieu

 

Jensen, T.B (2000). Fra viden til handlingsændring - en undersøgelse af unge, tobak og sund-hedsoplysning, Ph.D.-afhandling, Institut for Psykologi, København:Københavns Universitet, kap 9, s. 274-304
Kritisk psykologisk og handlingsteoretisk problematisering og diskussion af ungdomsbegrebet som målgruppe for forebyggelsestiltag

 

Maffesoli, M. (1996). The Time of the Tribes. London: Sage, 1996. Kap. 4: Tribalism, p. 72-103.
Aktuel kultur- / sociologisk modeeteoretiker, hævder en ny form for diffus, rituel og emotionel stamme-lignende massesocialitet i det post/sen-moderne

 

Mørck. L.L. (in press). Læring og overskridelse af marginalisering - Bidrag til en overskridende pædagogisk psykologi. Til: Nissen, Nørgård Nielsen og Elle (red.). Pædagogisk psykologi. Samfundslitteratur
Empirisk studie af "vilde socialarbejderes" læringsproblematikker og fællesskabsformer, bygger på situeret læring og kritisk psykologi

 

Nissen, M. (2000). Forebyggelse, oplysning, misbrug – og det levende gode. Nordiske Udkast 29,61-85
Indkredser pædagogisk psykologis bidrag til forebyggelsesbegrebet diskuteret almenteoretisk og konkretiseret i misbrugsfeltet som ideologikritik. Bygger på bl.a. kritisk psykologi og diskursanalyse

 

Osvaldsson, K. (2002). Talking Trouble. Institutionality and Identity in a Youth Detention Home. Linköping: Dept. of Child Studies. 157-186
Discursive psychology / etnometodologisk baseret studie af hvordan unge etablerer subjektivitet i samtaler på et  svensk opdragelseshjem

 

Parker, I. (1997). Psychoanalytic Culture. Psychoanalytic Discourse in Western Society., London:Sage, 1997. Kap 1: Groups, Identity and Forms of Knowledge, p. 31-54
Rekonstruktion af psykodynamisk gruppeteori, især engelsk (Tavistock m.v.) fra en position, der er både Lacan'sk psykoanalytisk og Foucauldiansk

 

Rose, N. (1996). Inventing Our Selves. Psychology, Power, and Personhood, Cambridge: Cambridge University Press. Kap 6: Social Psychology as a Science of Democracy, 116-149
Genealogisk / governmentality rekonstruktion af socialpsykologien, bl.a. gruppeteorier, sat i en samfundshistorisk og statsteoretisk kontekst

 

Sahlin, I. (1999). Preventionens innebörd och tillämpningar. Nordisk alkohol- & narkotikatidskrift 16: 4-5, 231-249
Teoretisk diskussion af forebyggelsesbegrebet med udgangspunkt i kriminalitetsforebyggelse i 90'ernes Sverige, med genealogisk modernitetsteoretisk tilsnit

 

Sernhede, O. (1999). Mens vi venter på Mandela – om indvandrerudstødelse og modstandskultur i Det Nye Sverige. Social Kritik 61, 94-103
Socialantropologisk studie af indvandrerunge i en Göteborgsk forstad

 

Skinhøj, K.T. 1993. Forbrødringsritualer og rusmidler. Ungdomsgruppers regulering af alkohol- og hashbrug. København: SFI, kap 2: 23-37, kap. 4-5, 61-109
SFI / CRF rapport om empirisk studie af ungdomsgruppers rusmiddelbrug, bygger bl.a. på Ziehe

 

Staunæs, D. (2004). Køn, etnicitet og skoleliv. København: Samfundslitteratur. Kap  2, 6
Aktuelt empirisk studie af køn og etnicitet i skolen, med grundlag i poststrukturalisme. Kapitler om analysestrategier og begreber samt om påklædning, kategorier m.v.

 

Sørensen, J.K. (2003). Unges rekreative stofbrug og risikovurdering. Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet. Kapitel 6, 8 & 9.
Etnografisk studie af hvordan unge bl.a. på diskoteker håndterer stoffer, sundhed, viden og risici.

 

Vinum, C. & Nissen, M. (In Press). Street Level Society. Social interventions into young people's drug taking in Copenhagen. Til Critical Social Work
Aktuelt empirisk studie af københavnske interventioner overfor / i unges stofmisbrug, bygger på kritisk psykologi og diskursanalyse

 

Willis, P. (1976). The cultural meaning of drug use. In: Resistance Through Rituals. Youth subcultures in post-war Britain, edited by S Hall and T. Jefferson, p. 106-125.
Klassisk Birminghamskole kultursociologisk studie af hippier, diskuterer kulturbegrebet overfor stof, materialitet, sociale betingelser m.v.

 

Willis, P. (1977). Learning to Labour. How working class kids get working class jobs. Aldershot/UK: Gower Press, s. 52-88
Klassisk Birminghamskole kultursociologisk studie af hvordan forskellige grupper / klasser bruger og meddefinerer skolen forskelligt samt lærer forskelligt af det

 

Generel beskrivelse

I forebyggelsen af, og den socialpædagogiske indsats overfor, en række sundheds- og sociale problemer, spiller unges fællesskaber en vigtig rolle som objekt, som miljø, som aktør eller endog som modstander. De etableres af, i, udenfor og endog imod ungdomslivets institutionelle strukturer, og relationerne imellem institutionelle praksisfællesskaber og ungdomsgrupper er en central interventionsmæssig brudflade. Den psykologiske faglighed etableres i en refleksiv position i forhold til de professionelles praksis, men sat overfor de unge tænker psykologen sig som en del af det professionelle fællesskab.
Seminarholdet diskuterer forskellige tilgange til ungdomsgrupper og institutionel praksis og arbejder med cases fra aktuelle studier af intervention i bl.a. gymnasieskolen samt socialt arbejde med ”vilde unge” og unge stofmisbrugere. 

 

Nogle links

Hjemsiden for SUI forelæsningsrækken

Critical Psychology International

ISCAR - International virksomhedsteori

Nordiske Udkast

Outlines

Discourse Analysis Online

Forum: Qualitative Social Research

Discourse Unit at Manchester Metropolitan

Discourse and Rhetoric Group

The Virtual Faculty

 

Nogle gamle S-søjle synopser

 

Nogle gode specialer i feltet:

Bunnage, Martine (2001). Depression i handlingsperspektiv - om fremførelsen og oplevelsen af depressive symptomer

Christensen, Lone (2003). En analyse og diskussion af behandlingspsykiatriske og socialpsykiatriske subjektiveringsformer

Cornett, Cecilie (2004). Emotionalitet som bevægelse og subjektivering.

Vinther, Bruno & Johannesen, Nanna (2005). Her taler vi ikke om sygdom. En diskursiv/kritisk psykologisk undersøgelse af kroniske smertepatienters deltagelse i patientforeninger.    (English abstract)