Mortens SUI forelæsning 9. marts 2006

 

Her er mine Power Point slides til forelæsningen. Hvis I gerne vil kunne læse mine noter til slides'ene, så skal I downloade filen og åbne den i Power Point
 

Nogle bad sidste efterår om en mere letlæselig dansk udgave af min artikel "Objective subjectification". En sådan findes ikke helt, - men her er alligevel noget der nærmer sig - ordnet efter faldende lix:
1. Objektivitet og subjektivering i socialt arbejde. Skrevet til en antologi som udgives i rammerne af projektet Livsformer og Velfærdsstat ved en Korsvej?.
2. Straf eller magt? En social kritik af ungdomssanktionen. Nordiske Udkast 2002/30:1, 36-58
3. Magtudredning. Kronik til Vilde Læreprocesser.

 

Mvh
Morten