Spørgsmål vi kan diskutere:

ü      Hvad er det for et risikosubjekt, vi skal have fat i på ungdomsuddannelserne?

ü      Hvor langt skal vi gå ind i unge gymnasieelevers socialitet? (Kan og skal vi rykke ved de unges fællesskaber?)

ü      Hvordan laver man intervention på gymnasiet, handelsskolen, teknisk skole?