Case: Hashmisbrug - eller hwa'...?

1. Case materialet som helhed består af disse 5 små kronikker skrevet af unge på Vilde Læreprocessers hjemmeside:

     Om hash - nr 1 Erfaringer og holdninger i forhold til hash. Af pige på 17 år (2)

     Om hash - nr 2 Erfaringer og holdninger i forhold til hash. Af pige på 16 år (1)

     Om hash - nr 3 Erfaringer og holdninger i forhold til hash. Af pige på 16 år (3)

     Om hash - nr 4 Erfaringer og holdninger i forhold til hash. Af pige på 16 år (4)

     Om hash - nr 5 Erfaringer og holdninger i forhold til hash. Af pige på 16 år (5)

....samt disse kronikker skrevet af andre aktører omkring Vilde Læreprocesser

    Om hash - nr. 6 - Erfaringer og holdninger i forhold til hash. Af mand på 44 år (6)

    Tanker omkring hash og hash kronikker  - af 2 piger - og pædagoger, på 26 og 27 år (7)

    Tanker om fremstilling af "tanker om" ...om hash. Gensvar til pædagogerne - af mand på 44 år (8)

Det er meget materiale! Jeg ved det godt! Men læs ihvertfald "Om hash - nr 2". Orientér dig derefter i de øvrige i en prioriteringsrækkefølge der svarer til de i parentes anførte røde numre.

 

2. Derudover kan man hvis man har tid og lyst orientere sig i case'n ved at kigge på yderligere disse tekster:

Nissen, M. & Vinum, C. (2003). Indsatsen overfor unges misbrug i København. Kronik på Vilde Læreprocesser. (Denne kronik kan iøvrigt også anbefales som stillads hvis man finder det svært at få skovlen under Vinum & Nissens tekst "Street level society").

Alle har et potentiale - erfaringer fra et hashprojekt for piger fra Vesterbro. Af Gyda Heding, socialrådgiver. Projektet er iøvrigt det samme, som Christine Vinum fulgte.

Fra Mindblow - Sundhedsstyrelsens hjemside for unge m.fl. om stoffer

Netstof (Amternes og kommunernes hjemside for unge om stoffer)

Marijuana Anonymous Denmark

EuroADAD Archive Section - skema der formentlig bliver implementeret som redskab til dokumentation og monitorering af unge i misbrugsbehandling, og desuden brugt som grundlag for udarbejdelse og revision af handleplaner, fx. i ungdomsmisbrugsinstitutionen U-Turn i København

ICD Classification: Cannabis Dependence

Københavns Kommunes folkesundhedsplan vedr. "Unge som målgruppe - med fokus på tobak, alkohol og stoffer" fra marts 2003 (har nogenlunde overlevet at blive omsat til html format)