Evaluering – forbedringsmuligheder

Gruppearbejdet

For lidt tid til diskussion i grupper 13, 13, 13, 14

Spildtid i grupper med at komme i gang 11

For lidt tid bliver til spildtid 14

Gruppearbejde skal fokuseres mere præcist 15

Gruppediskussioner for overfladiske – bedre struktur, mere forberedelse, mere tid 14

Gruppearbejde mere om probelmatisering og brug af teorier 12

Fra gruppe- til plenumdiskussioner 17

Grupper  sku centreres om 1 enkelt sp 4

 

Diskussion

For kort tid til disk 14, 13

Flere med i diskussionerne 9

Rum til dumme spørgsmål 7

 

Mere tid

Blokke af 3 timer 15, 14, 15, 13

Få timer til svært stof 16

Bedre tid 16

 

Synopsis

Tydeligere intro til synopsis 9

Mere eksamensforberedende 7

Mere info om synopsis 10

 

Teorien er svær

Nogle tekster for svære 10, 11

Teoretiske nøglebegreber 14

Forklaring af teoribegreber som baggrund for diskussioner 10

Kan gå lidt stærkt teoretisk 5

Morten taler sort en gang i mellem 7

 

Opsamlinger

Opsamling går ofte for hurtigt 14

Opsamling, fokus, hvad har vi lært i dag 3

 

Andet

For meget Foucault 1

færre på holdet 2

Dårlige lokaler 7