Synopsisprojekter - skriv selv til os med hvad der skal stå her

 

Navn

Mail

Om projektet

Vej-leder

Charlotte K. Andersen

charlottekan@webspeed.dk

 

M

Sidse Andersen

sidse@solbakken.dk

 

M

Tommy Andersen

tommy77@oncable.dk

 

M

Mads Bank

mads.bank@psy.ku.dk

Integration gennem metakognition

Projektet går ud på at skabe øget integration ved at udvikle børns overordnede (metakognitive) tankeprocesser. Forskning viser at individers muligheder for læring og handling udvides når overordnede tankemæssige strategier, som eksempelvis selvobservation, læres. Grundtanken i projektet er, at en forandring af de overordnede tankemæssige strategier også kan påvirke individets mellemmenneskelige evner og kompetencer og dermed udvide de muligheder individerne har for at deltage positivt i samfundet. Vi vil derfor, via egen forskning og på baggrund af tidligere forskning, udvikle redskaber til at fremme børns metakognitive evner. Derigennem vil børnene få tankemæssige strategier, som de kan benytte til at åbne sig mod andre, hvilket igen vil give øgede muligheder for gensidig integration. Vi kunne kalde dette for ”tværetnisk integration gennem tænkning”.
 

M

Maria E. Bech

maria@sortehest.dk

 

 

Cecilie Knoph Berg

cecilie.knoph.berg@fhi.no

 

M

Rannvá Biskopstø

rannvab@hotmail.com

Jeg tager udgangspunkt i mit frivillige arbejde i A-klubben i København – IOGT́s sociale arbejde og de udfordringer vi til dagligt står med mht. hashproblemer

L

Josefine Caleb

josefine.caleb@myinternet.dk

Forebyggelse og overvindelse af stille pigers særlige adfærd…

Med udgangspunkt i en diskussion af forebyggelsens mål, midler, aktører og objekter i pigeklubben og fællesskabet `Gnisterne´, vil jeg se på diskursiveringen af risikopigen – bl.a. i forbindelse med skolens rum, samt ud fra hvilke forudsætninger og med hvilke udviklingsmål for øje, hun subjektiveres/transformeres (?) gennem interventionen (ca. noget i den stil).

M

Maiken Baagøe Christensen

maiken@fyns-amt.dk

 

L

Charlotte Dahl og Ditte M. M. Nielsen

charlotte@hoffgroup.dk

ditte35@yahoo.com

Ditte og Charlotte skriver en synopsis med hovedoverskriften fedme. Vi har endnu ikke helt specificeret emnet, men tænker at det vil omhandle kulturel reproduktion, stigmatisering i forhold til fællesskaber/grupper, diskursen vedrørende fedme/sundhed, (ses fedme/overvægt som noget positivt/negativt). Vi vil i synopsen altså prøve at undersøge nogle af de problemer, fede unge mennesker kan have, som andre unge mennesker ikke har.

M

Amina Djondjorova

og

Mariam Mellouli

aminabulgaria@hotmail.com

mariammellouli@hotmail.com

Emnet er unge kriminelle indvandrere, mere specifikt indvandrerbander.

 

Den herskende problemforståelse mht. disse (hvilken stædigt fastholdes og udbredes af både medier, politikere og folk generelt), synes vi, er alt for entydig og unuanceret.

Og netop sådan en problemforståelse farver samfundets syn på indsats overfor den gruppe af unge.

Når vold og kriminalitet blandt indvandrerdrenge bliver opfattet som udspringende (udelukkende) af deres anderledes kulturarv eller rettere kultursammenstødet og deres manglende integration i det danske samfund, så påvirker dette indsatsen, der for det meste peger i retning af behandling, flere stramninger overfor dem og straf. Dog indser flere eksperter efterhånden, at sådan en takling af problemerne forbundet med denne gruppe af unge på længere sigt kun vil resultere i stadig mere udstødelse, isolation og forværring af denne målgruppes adfærd samt et uønsket tab for hele samfundet i kraft af de potentielle ressourcer disse unge bærer i sig.

 

I vores synopsis vil vi referere til nogle nytænkningsvinkler på problemforståelsen. Vi ønsker at anskue fænomenet indvandrerbander og det, der er på spil bag som et komplekst samspil af både individuelle, lokale og sociale forhold, især med fokus her på de samfundsmæssige og gruppedynamiske processer.

Vores synopsis skal lægge an til en diskussion om faggruppers (psykologer, pædagoger, lærere, socialarbejdere) muligheder for og måde at forebygge og møde de udsatte unge mennesker på ud fra denne mere nuancerede og mere”potente” problemforståelse.
 

L

John Eltong og Signe Trøst

johneltong@gmail.com

signe@oerneborgen.dk

 

M

Henrik Günther

henrik0001@yahoo.dk

 

M

Andrea Fisker

andrea@andreafisker.dk

 

 

Camilla Jannæs

camjannaes@hotmail.com

Fokus er mødet mellem socialarbejder og hjemløse, herunder (måske): forskellige perspektiver på, hvordan man kan intervenere ved at tage udgangspunkt i personens ståsted

M

Lasse Meinert Jensen

lassemeinert@stud.ku.dk

 

M

Jeanette Justesen

jea-mike@mail.tele.dk

 

M

Karin M. Larson

karin@larson.dk

 

L

Christine Lund og Marie S. Pedersen

siri_ueland@hotmail.com marie_soenderstrup@hotmail.com

Vores synopsis vil tage udgangspunkt i en analyse af bogen ”Trainspotting”, nærmere en analyse af nogle af de faktorer, der kan ligge til grund for den situation hovedpersonen befinder sig i. I analysen vil vi tage udgangspunkt i at analysere hovedpersonen narrativt, men også inkludere andre perspektiver som bl.a. Foucault, Leontjev og Turner. Derudover vil der også
blive sat fokus på forfatterens mål med bogen, og hvordan bogen kan tænkes at påvirke interventionen/forståelsen af unge stofmisbrugere. Det mundtlige oplæg vil tage udgangspunkt i hvilken intervention, der eventuelt kunne have gjort en forskel i forhold til hovedpersonens situation. Her vil der blive taget udgangspunkt i bl.a. interventionsformer i vilde læreprocesser og tanken om det fælles trejde. NA programmer, Batesons beskrivelse af AA, samt eventuelt andre interventionsformer vil desuden også blive diskuteret.

M

Maria Stewart

maria.stewart@hotmail.com

 

 

Rikke Sørensen

rikkeso@ruc.dk

 

L

Ole Thomsen

fodbolden@hotmail.com

 

L