Program for kursusdag 30/10 kl. 10.15-17.00
(10.15-13 i 3.2.105, 13-17 i 3.1.7)

1. Velkomst og indledning ved Morten

2. Gyda, Christine og Unna præsenterer ganske kort hvor de er og hvilke problemer de gerne vil snakke om

3. Forståelsesspørgsmål

4. Diskussion med den modificerede reflekterende team-metode.
Dvs. Jacob er moderator. Diskussionen skifter mellem 2 faser. 1: Diskussion mellem Gyda, Christine, Unna og Morten, og 2: Diskussion mellem holddeltagerne

5. Pause (ca. kl. 12.30)

6. Oplæg af MN - Heterotopia

7. Gruppearbejde
Der dannes grupper med udgangspunkt i de spørgsmål, som Gyda, Christine og Unna vil arbejde med.
Gyda har via Tone meldt ud disse 4 emner:
1. Hvordan man både tager udgangspunkt i ressourcerne og arbejder med problemerne
2. Gruppeprocesser og individuelt arbejde i og udenfor rådgivningens/'det terapeutiske rum'
3. Institutionsdannelse eller knopskydning som princip for udvidelse af arbejdet
4. Hvad ligger der i målgruppebegreberne 'unge' og 'piger'?

En femte gruppe kan - med deltagelse af Jacob, tænkte vi? - arbejde med at finde på helt andre spørgsmål og vinkler man kan anlægge

Gruppernes produkter formidles til Gyda, Christine og Unna på en eller anden måde