Spørgsmål til case 040304

Læg mærke til, hvad deltagerne gør, performer, fremviser, fremstiller - og ikke kun hvad de "siger" i betydningen hvad de henviser til eller peger på

 

Med Goffman:

Hvilke laminations og keyings kan der identificeres?

Hvilke baggrunde og konsekvenser har de tre upkeyings i linie 44, linie 79 og i linie 90?

Er linie 43 og 60-62 "directional track"?

Hvor bør de gåseøjne slutte, som starter i linie 64?

 

Med Edwards & Potter

Hvordan kan den teatralske ekstremudgave i linie 12 ses i forbindelse med den "yderst moderate" og afbalancerede version umiddelbart før og med associationen til Sandholmlejren umiddelbart efter?

Hvad kan man slutte af linie 27 ff at NJ har opfattet linie 24-26 som?

Hvorfor kommer BL pludselig på banen i linie 55?

Betyder linie 57 at NJ har accepteret MN's reframing?

Hvad gør joken i linie 90 ved samarbejdsrelationerne?

Hvordan skal ytringerne i linie 94-96-98 og i linie 103 f. forstås i forlængelse heraf?

Hvad er relationerne mellem begreberne "jeg" (linie 71), "socialarbejderen" (linie 73), "man" (linie 74) og "vi" (linie 75)?

Hvordan skal man tolke pausen i linie 122?

 

Community som conversational achievement

Hvordan hjælper parterne hinanden med at blive forstået rigtigt?

Er der overhovedet nogen uenigheder eller er det bare forskellige sider af samme sag som deltagerne fremhæver? Hvorfor nedtones modsætningerne?

Er de humanistiske indlæg i 24-26 og 126 f ligesom MN's reframing i 43 ff en kritik af NJ? En interpellation? Eller 3 interpellationer?

Hvilke ting peger på at der forhandles om og etableres et fællesskab med/omkring en bestemt ideologi (med bestemte visioner/utopier og med bestemte subjektpositioner)?

 

Hvor kommer handlesammenhænge, virksomhedssystemer, fremstillinger, sprækker og forskelle ind i billedet - ? Nånej, det spørgsmål mente jeg ikke…glem det