Misbrugsnet - psykologernes faglige selskab for misbrugsbehandling

 

Københavns Kommunes policy statement 1999: Misbrug i et ungdomsperspektiv  (det er scannet ind og ikke rettet, så der er visse fejl m.v.)

 

Københavns Kommunes folkesundhedsplan vedr. "Unge som målgruppe - med fokus på tobak, alkohol og stoffer" fra marts 2003 (har nogenlunde overlevet at blive omsat til html format)

Nissen, M. & Vinum, C. (2003). Indsatsen overfor unges misbrug i København. Kronik på Vilde Læreprocesser

Christine Vinums rapport om "Det sociale systems hjælpeindsatser overfor unge stofbrugere. En kortlægning og analyse på baggrund af en kvalitativ undersøgelse i Frederiksberg og Københavns Kommuner. 2002" , lavet i regi af Gadeplansprojektet, som både Esben Houborg Pedersen og Morten Nissen deltog i, et projekt under Center for Rusmiddelforskning

Se evt. også disse materialer fra Gadeplansprojektets afsluttende konference i Nyborg, januar 2003
 

Kronikker skrevet af en forfatter ved navn "Mand på 44 år" samme sted, i dialog med socialarbejdere fra Vilde Læreprocesser

    Om hash - nr. 6 - Erfaringer og holdninger i forhold til hash. Af mand på 44 år

    Tanker omkring hash og hash kronikker  - af 2 piger - og pædagoger, på 26 og 27 år

    Tanker om fremstilling af "tanker om" ...om hash. Gensvar til pædagogerne - af mand på 44 år

   

  Vilde piger - en introduktion til arbejdet med de udadreagerende piger - af Susan Stokholm og Rikke Mosgaard, projektledere i Vilde     Læreprocesser, samt Bettina Lund Andersen og Anne-Katrine Lild, socialrådgivere i ungegruppen, Lokalcenter Indre Nørrebro

Andre

Amtsrådsforeningens status over indsatsen for unge misbrugere, marts 2004

DP's faglige selskab for misbrugerbehandling
NA
Brugerforeningen
Om Internet-afhængighed!
Nordisk Alkohol & Narkotika Tidsskrift
Frederiksberg Kommunes Rådgivningscenter
Center for Rusmiddelforskning
Københavns Kommunes FAF om Misbrug