Lone Christensens oplæg 5. april:

Dimensioner der spiller ind i konstitueringen af subjektiv erfaring

(i dette tilfælde: erfaringer med stemmer)


  Vidensfelt Institution Subjektivering/etisk fordring
Psy-diskurs  Psykologi, psykiatri, (medicin)

Normalitet/

Anormalitet (deficit):

Det autonome selv, der er i kontrol, afgrænset, uafhængigt.

 

Hospitaler, Psykiatri, terapi, 
(Og måske endda: skoler, medier, alle former for intervention, ihht. Nicolas Rose)
"Sandhedsspil": normalitet er lykken => en række koder for normalitet 

(bl.a: ingen stemmer!)

Middel: 

Fornægtelse af stemmer, rette deficit. 

Konsekvens: frygt når oplevelser ikke kan forklares, skyld og skam når det ikke lykkes.

Spirituel diskurs Religiøse og åndelige overbevisninger og traditioner

Det "paranormale"

Åndelig udvikling, transformation, integration, noget er større

 

Kirke, møder, selvhjælpsbøger 

(guruer, åndelige vejledere)

"Sandhedsspil":

spirituel udvikling er lykken => en række koder for spirituel udvikling (bl.a: psykiske oplevelser skal integreres)

Middel: se sine stemmer som en gave, integration af psykiske oplevelser

Konsekvens: agency, værdighed

(Inspiration: Foucault: indledning, bd. 2, Seksualitetens Historie, samt Nicolas Rose, Inventing Our Selves, cp. 7)
 
 


Analytiske greb til forståelse af de subjektiveringsprocesser der muliggøres af hhv. psy etik og udvidelsesetik


Psy-etik( etik = en række værdier og koder inden for denne diskurs/sandhedsspil) Udvidelses etik
Etisk substans (hvilken del af sig selv udpeger man som det problematiske der skal bearbejdes?) Stemmerne er forkerte "følsomhedens kvalitet", bevidsthedstilstanden

"mind"

"Mode of subjection"

(hvordan er man blevet forpligtiget til at føre denne etiks regler ud i livet? (Relation mellem regel og subjekt))

Socialt distribueret position som "syg"/ fejlagtig => pligt til at blive rask /repareret Socialt distribueret position som "kaldt" => "pligt" til spirituel udvikling
Etisk arbejde/selvteknologier,(som man udøver for at blive det etiske subjekt man gerne vil være) Fjerne stemmerne:

Medicinering, evt. terapi

 

Udvide bevidsthedstilstand: meditation, visualisering, udvikle stærkt mind, accept af alt som er, bøn, kostvaner, mm. 
Telos mål

(hvilken værenstilstand er målet)

Normalitet, dvs: autonomi, kontrol, selvstyring, uafhængighed Transformation, Kontrol, "stærk mind", integration, harmoni, forbundethed
Konsekvens af den muliggjorte relation til sig selv som en der hører stemmer "Fejlfinding", skyld, skam og dårlig stemning, 

"offerrolle", passivitet

Agency, anerkendelse, værdighed, kontrol på radikalt anderledes måde. 

 

(Inspiration: Foucault: Seksualitetens Historie, bd. 2, indledning)