Morten Nissen & Svend Åge Rasmussen:

Socialpsykologisk baserede teorier om intervention - 'S-søjle'. Forår 2001.

I lokale 3.1.7
NYT: Vi aftalte at holdet mødes torsdag den 19/4 kl. 10-12 og udveksler synopsiserfaringer og -idéer!!
 
 

Oversigt: UndervisningsplanHoldpensum Suppl.litteratur Eksempler på synopser

OBS OBS OBS Vi har lavet en mailingliste. Hvis ikke du modtager mails, og gerne vil, så send en mail om det til Morten på mnissen@psy.ku.dk. Vi kan udsende materiale pr mail som ikke kan sættes på nettet - således som oplægget til den 8. marts.
 

Undervisningsplan - som udbygges efterhånden...
 
 
Tid Tema Ans Litteratur Bemærkninger
8/2 8-12 Introduktion til faget og til MN's særlige forløb. Styringsrationalitet. Organisation, integration, praksis. Forebyggelse, omsorg, kompetence, behandling.  MN .. Case: Hjerter i Sovs
15/2 8-12 Introduktion til systemforandring. Basale systemiske begreber. SÅR Gregory Bateson: The cybernetics of "Self" (fra kompendiet) ..
22/2 8-12 Videreuddannelse/ kompetence - indenfor socialt arbejde. Hvordan kan kompetencebegrebet bestemmes?? MN Læses: Jensen & Prahl,, Fahl & Markard
Suppl.: Philp, Howe (Weick komp.)
Case: Vilde Læreprocesser
Denne hjemmeside er desværre ikke helt færdig endnu. I mellemtiden bruger vi disse 2 tekster fra 'forskerdelen' af VL's hjemmeside: Forsiden samt 'Deltagerbaner' af Line Lerche Mørck. Der står også kopier i chartek'et på biblioteket.
1/3 8-12 Strategiske og strukturelle forandringsmodeller. SÅR Weakland m. fl.; Haley;  Minuchin & Montalvo  ..
8/3 8-12 Evaluering, praksis-beskrivelse, standardisering. Objektiveringsbegrebet - Mortens overhead om almene træk ved objektivering og Bowker & Stars version

Spørgsmål til gruppearbejdet

Særligt indslag: Besøg af serbiske psykologer fra Next Stop Serbien
 

MN Bowker & Star, Nissen: Projekt Gadebørn 
(Argyris m.fl.;  Giddens; Morgan komp.)
Case: NY START
Særligt interesserede kan se et eksempel på nærmest det modsatte hvad angår evalueringstraditioner hos 
De vilde Unge
15/3 8-12 Den tidlige Milanoskole. Fra intervention til  påvirkende spørgsmål. SÅR Selvini-Pallazzoli m.fl. (komp.); Tomm: Utveckling... (komp.); Tomm: Interviewet som intervention  ..
22/3 8-12 Det sociale arbejdes praksis- og videns-former MN Philp, Howe, Fahl & Markard, Case: Grupper for unge misbrugere
29/3 8-12 Konstruktivisme. Social konstruktionisme. 2. ordens kybernetik. SÅR Rasmussen; Gergen ..
5/4 8-12 Profession og/eller selvhjælp. Hverdagslivet. Det sociale arbejde (historisk set). Subjektivering

Lones oplæg om Dimensioner der spiller ind i konstitueringen af subjektiv erfaring

Program for dagen

MN Blackman, Otto, Bateson Narcotics Anonymous og Brugerforeningen . Materialer udsendt på mailing list hentet fra disse sites:
NA1
NA2
Brugerforeningen
3/5 8-12 Fra system til  sprogsystem. Problembestemte  systemer. 

Reflekterende  processer.

SÅR Anderson & Goolishian, Andersen; Andersen ..
10/5 8-14 Narration som socialt arbejde?

Fra problem til løsning: Løsningsfocuserede  sprogspil. Narrativ tænkning: eksternalisering som sprogspil. Forandringsprocesser  ved slutningen af  90’erne: Postmilanotænkning,  det postmoderne,dekonstruktivisme.

Program for dagen

MN 

SÅR
Resten!!
Jacob Hilden Windsløw er sociolog og har skrevet to vigtige bøger om dansk narkobehandling (se supplerende litteratur). Han er nu blevet praktiker og driver 'Center for Social Udvikling', som han beskriver i disse to korte artikler: 
Windsløw/CSU I
Windsløw/CSU II
Der er desuden udsendt en nærmere beskrivelse af kursusprogrammet på vores email-liste
31/5 9-12 Spørgetime:
9-10 mødes holdet og udveksler 
10-12 er lærerne også med
MN+ SÅR .. ..

 
 

Holdpensum

Tom Andersen: The reflecting team: Dialoque and meta-dialogue in clinical work. Family Process, vol. 27, 1987

Tom Andersen: Reflecting processes: Acts of informing and forming. I: Friedman (ed): The reflecting team in action, Guilford, 1995

Harlene Anderson og Harold A. Goolishian: Human systems as linguistic systems: Preliminary and evolving ideas about the implications for clinical theory. Family Process, vol. 27, 1988

Blackman, L.M. (1998). The voice-hearing experience. Nordiske Udkast 26:1, s. 39-50

Luigi Boscolo og Paolo Bertrando: The reflexive loop of past, present and     future in systemic therapy and consultation. Family Process, vol. 31, 1992

Bowker, G. & Star, S.L. (1999). Sorting Things Out. Classification and its Consequences. Cambridge, Mass./London: MIT Press, s. 227-282

Gianfranco Cecchin: Constructing therapeutic possibilities. I: McNamee og Gergen (eds): Therapy as Social Construction. London, 1992

Gianfranco Cecchin m. fl.: Fron strategizing to nonintervention: Toward irreverence in systemic practice. Journal of Marital and Family Therapy, vol. 19, 1993

Fahl, R. & Markard, M. (1999). The Project 'Analysis of Psychological Practice', or: An Attempt atConnecting Psychology Critique and Practice Research. Outlines - Critical Social Studies 1, 73-98

Kenneth J. Gergen: Therapeutic Professions and the diffusion of deficit. The Journal of Mind and Behavior. vol 11, 1990

Jay Haley: Symptoms as tactics in human relationships. Kap. 1 i: Haley: Strategies of psychotherapy, New York, 1963

Howe, D. (1996). Surface and depth in social-work practice. In: Parton, N. (ed.). Social Theory, Social Change and Social Work. London: Routledge, 77-97

Jensen, I, & Prahl, A. (2000). Kompetence som intersubjektivt fænomen. I Andersen,T., Jensen,I. & Prahl, A. (red). Kompetenceudvikling - i et organi-satorisk perspektiv. København: Samfundslitteratur, 15-56

Gale Miller og Steve de Shazer: Have you heard the last rumor about…? Solution-focused therapy as a rumor. Family Process, vol. 37, 1998

Salvador Minuchin og Braulio Montalvo: Techniques for working with disorganized low socioeconomic families. I: Haley (ed): Changing families, New York, 1971

Nissen, M. (2000). Projekt Gadebørn. Et forsøg med dialogisk, bevægelig og lokal-kulturel socialpædagogik med de mest udsatte unge. Frederikshavn: Dafolo, kap. 1.3, 2.1, 4.1

Nissen, M. (2000). Hinsides frihed og villighed. I: Tredje Nordiske Symposium om Samspil mellem Praksis og Forskning i Socialt Arbejde. Muligheder og barrierer. Århus: DSH, 288-314

Otto, L. (1994). Et robust helbred eller et lykkeligt liv? I: Jensen, U.J. & Andersen, P.F. 1994. Sundhedsbegreber – filosofi og praksis. Århus: Philoso-phia,  75-94

Philp, M. (1979). Notes on the form of knowledge in social work. The Soci-ological Review 27:1, 83-112

Svend Aage Rasmussen: Terapeutiske positioner, konstruktivisme og dekonstruktivisme. I: På tværs i terapien. Rapport fra tredie nordiske kongres i familieterapi, København, 1994

Sahlin, I. (1999). Preventionens innebörd och tillämpningar. Nordisk alko-hol- & narkotikatidsskrift 16:4-5, 231-249

Jaakko Seikkula: From monoloque to dialoque in consultation with larger systeme. Human Systems, vol. 6, 1995

Carlos E. Sluzki: Transformations: A blueprint for narrative changes in therapy. Family Process, vol. 31, 1992

Karl Tomm: Interviewet som intervention. 3 artikler: 1) Planlægning som en 4. retningslinie for terapeuten. 2) Refleksiv udspørgen som et middel til at fremme selvhelbredelse. 3) Er hensigten at stille lineære, cirkulære, strategiske eller refleksive spørgsmål ? Forum 2, 3 og 4, 1992

John H. Weakland m. fl.: Brief therapy: Focused problem resolution.  I Watzlawick og Weakland (eds): The interactional view, New York, 1977

Kathy Weingarten: The small and the ordinary: The daily Practice of Postmodern Narrative Therapy. Family Process, vol. 37, 1998

Michael White: Eksternalisering af problemet og nyskrivning af liv og forhold. Forum, 1991, nr. 3
 

Supplerende forslag til litteratur indenfor faget, v. Morten Nissen
 
 

Vi er i færd med at finde tidligere studerendes beståede synopser og lægge her på nettet. De vil blive anbragt her efterhånden som de kommer på.

De to her ovenfor repræsenterer forskellige måder at værre utraditionel på og iøvrigt faglige modsynspunkter.