PUBLICATIONS

 

2012-02-22

Morten Nissen, PhD

 

 
In English Auf Deutch På Dansk Forthcoming / På vej Semi-publications etc.

 

In English

Nissen, M. (2012). The Subjectivity of Participation. London: Palgrave MacMillan

Somekh, B & Nissen, M. (2011),  Introduction: Cultural-Historical Activity Theory and Action Research , Mind, Culture, and Activity , vol 18, nr. 2, s. 93-97

Nissen, M. (2011), Activity Theory: Legacies, Standpoints, and Hopes: A discussion of Andy Blunden's An Interdisciplinary Theory of Activity ', Mind, Culture, and Activity , vol 18, nr. 4, s. 374-384.

Nissen, M. & Langemeier, I. (2011). Cultural-Historical Activity Theory. In: Somekh, B. & Lewin, C. Theory and Methods in Social Research. Second Edition. London: Sage Core Texts, 182-189

Nissen, M. (2009). Mobilizing Street Kids: The Action Contexts of Independence. In: Jensen, U. & Mattingly, C. (eds.) Narrative, self and social practice. Aarhus: philosophia, 221-244

Nissen, M. (2009). Objectification and Prototype. Qualitative Reasearch in Psychology 6:1, 67-87

Nissen, M. (2009). Prototypes For The Ethics Of A Democratic Social Engineering. In Teo, T, Stenner, P., Rutherford, A., Park, E. & Baerveldt, C. (eds.). Varieties of Theoretical Psychology. International Philosophical and Practical Concerns.  Concord, Ontario, Canada: Captus Press, p. 146-154

Nissen, M. (2008). The Place of a Positive Critique in Contemporary Critical Psychology. Critical Social Studies – Outlines 10/2008: 1, 49-66

Vinum, C. & Nissen, M. (2006). Street level society. Social interventions into young people's drug taking in Copenhagen Critical Social Work 7:2. Retrieved [6.2.2007] from  http://www.criticalsocialwork.com/units/socialwork/critical.nsf/982f0e5f06b5c9a285256d6e006cff78/fe4461fc7db6716b85257277002d3880?OpenDocument

Nissen, M. (2006). Knowledgeable Collectivities of Addiction. Social Practice/Psychological Theorizing. Article 5. Retrieved [12.10.2006] from http://www.sppt-gulerce.boun.edu.tr/default.htm

Nissen, M. (2005) The subjectivity of participation. Sketch of a theory. Critical Psychology 15, 151-179

Nissen, M. & Langemeier, I. (2005). Cultural-Historical Activity Theory. In: Somekh, B. & Lewin, C. Research Methods in the Social Sciences. London: Sage Core Texts, 188-195

Nissen, M. (2004). Wild Objectification. Social Work as Object.  Outlines 6:1, 73-89

Nissen, M. (2004). Attempt at a Hegelian-Marxist Completion of Mørch's Completion of Critical Psychology (…nah, I'm only joking). In Bechmann, T.B. (ed.) The European Villager. Copenhagen: University of Copenhagen, 89-105

Nissen, M. (2003). Objective Subjectification: The Antimethod Of Social Work.  Mind, Culture & Activity 10: 4: 332-349

Nissen, M. (2002). To Be And Not to Be. The Subjectivity of Drug Taking. Outlines 4:2, 39-60

Nissen, M. (2000). Practice Research. Critical Psychology in and through Practices.  Annual Review of Critical Psychology vol 2., 145-179.

Nissen, M. (1999). Subjects, discourse, and ideology in social work. In: Maiers, W. et.al. Challenges to Theoretical Psychology. North York, Ontario: Captus Press. Pp. 286-294

Nissen, M. (1999). ‘Wild Learning’ – The Beginning of Practice Research about a Project Combining Social Work, Staff Training, and Institutional Reform. Aarhus University: Working Paper to the Network for Non-scholastic Learning

Nissen, M., Axel, E. & Bechmann, T. (1999). The abstract zone of proximal conditions. Theory & Psychology 9:3, 417-426

Nissen, M. (1998). Theory and Practice: Happy Marriage or Passionate Love Affair? Nordiske Udkast 26:2, 79-84

Nissen, M. (1998). Ideologies and developments in practical dealings with addiction. In: Fried, B., Kaindl, C., Markard, M. & Wolf, G. (Hrsg.). Erkenntnis und Parteilichkeit. Kritische Psychologie als marxistische Subjektwissenschaft. Berlin/ Hamburg: Argument Sonderband 254, 229-240

Nissen, M. (1997). Conditions for User Influence in a Social Development Project. Nordiske Udkast 25:1, 45-64

Nissen, M. (1994). User Influence and Action Contexts in Psycho-Social Work. English Summary of PhD Thesis "Brugerindflydelse og handlesammenhænge i psykosocialt arbejde.  Aarhus Universitet: Skriftserie fra Center for Sundhed, menneske og Kultur 1998:1". 

Axel, E & Nissen, M. (1993). Relating the Subject and Society in Activity - A Critical Appraisal. I: Engelsted, N. m.fl. (red.). The Societal Subject. Århus: Aarhus University Press, 67-79


Auf Deutch

Nissen, M. (2006). Zum Standort von Kritik in der kritischen Psychologie heute. Forum kritische Psychologie 50, 13-30

Nissen, M. (2004). Das Subjekt der Kritik. Forum kritische Psychologie 47, 73-98

Nissen, M. (2002). Wildes Lernen. Nachlese als Vorbereitung. Forum kritische Psychologie 45, 97-122
På dansk

Nissen, M. (2010). Det syge selv, fortællingen og overgivelsen. I Brinkmann, S. (red.). Det diagnosticerede liv - sygdom uden grænser, Aarhus: Klim, p. 226-253.

Thorgård, K., Nissen, M. & Jensen, U.J. (red.) (2010). Viden, virkning og virke. Forslag til forståelser i sundhedspraksis. Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag

Nissen, M. (2010). Anerkendelse og prekær objektivitet: Facts og fortællinger om hashafhængighed. I: Thorgård, K., Nissen, M. & Jensen, U.J. (red.). Viden, virkning og virke. Forslag til forståelser i sundhedspraksis. Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag, 131-170

Nissen, M. (2008). Objektivitet og subjektivering i socialt arbejde. Nordiske Udkast 36:1/2, 16-56

Elle, B., Nielsen, K.N. og Nissen, M. (2006) (red.). Pædagogisk psykologi - Positioner og Perspektiver. København: Roskilde Universitetsforlag

Nissen, M. (2006). Pædagogisk psykologi - et bud på en positiv bestemmelse. In: Elle, Nielsen og Nissen (red.). Pædagogisk psykologi - Positioner og Perspektiver. København: Roskilde Universitetsforlag, 61-81

Mørck, L.L. & Nissen, M. (2005). Praksisforskning. Deltagende kritik mellem mikrofonholderi og akademisk bedreviden. I: Jensen, T.B. & Christensen, G. (red.) Psykologiske og pædagogiske metoder. Kvalitative og kvantitative forskningsmetoder i praksis. København: Roskilde Universitetsforlag, 123-153

Nissen, M. (2004). Hellere urealistisk end nominalistisk Nordiske Udkast 32:1, 27-43

Nissen, M. (2004). Communities og interpellerende fællesskaber. In: Berliner, P (red.). Fællesskaber. En antologi om  community psykologi. København: Frydenlund Grafisk, 95-122

Nissen, M. (2003). Hinsides frihed og villighed. Økonomi & Politik 76/1: 24-43

Nissen, M. (2002) Det kritiske Subjekt.  Psyke & Logos  23:1, 65-85

Nissen, M. (2002). Straf eller magt? En social kritik af ungdomssanktionen. Nordiske Udkast 30:1, 36-58

Mørck, L.M. & Nissen, M. (2001). Vilde forskningsprocesser. Kritik, metoder og læring i socialt arbejde. Nordiske Udkast 29: 1, 33-60

Nissen, M. (2000). Projekt Gadebørn. Et forsøg med dialogisk, bevægelig og lokalkulturel socialpædagogik med de mest udsatte unge. Frederikshavn: Dafolo

Nissen, M. (2000). Forebyggelse, oplysning, misbrug – og det levende gode. Nordiske Udkast 29,61-85

Nissen, M. (2000). Hinsides frihed og villighed. I: Halling-Overgaard & Uggerhøj (red.). Tredje Nordiske Symposium om Samspil mellem Praksis og Forskning i Socialt Arbejde. Muligheder og barrierer. Århus: DSH, 288-314

Nissen, M. (1998). Den sociale konstruktion af stofmisbrug. Social Kritik 56, 12-27

Nissen, M. (1998). Oplysning og forebyggelse af misbrug. Social Kritik 54, 26-39

Nissen, M. & Clausen, L. (1997). Rammer der rykker. Om et socialt-kulturelt udviklingsprojekt. Ålborg: DaFoLa

Nissen, M. (1997). Projektstyring og evaluering. I: Mørch, S. (red.) Projekt og evaluering i ungdomsarbejdet. København: Undervisningsministeriet, 44-53

Nissen, M. (1996). Et socialpsykologisk bidrag til forståelse af brugerindflydelse i psykosocial praksis. I: Jensen, Qvesel og Andersen (red.). Forskelle og forandring - bidrag til humanistisk sundhedsforskning. Århus: Philosophia, 81-92

Nissen, M. (1996). Undervisning som handlesammenhæng. En kritisk socialpsykologisk analyse. I Højholt, C. & Witt, G. Skolelivets socialpsykologi. København: Unge Pædagoger 1996, 209-252

Nissen, M. (1996). Mellem professionel hjælp, frivillige og lokalkulturelt projektliv. Tidsskrift for Nordisk Sosialt Arbeid, 16:4, 266-282

Nissen, M. (1995). Forskningens betydning for udviklingen af psykosocial praksis. Udkast 23:1, 4-33

Nissen, M.  (2009 [1994]). Brugerindflydelse og handlesammenhænge i psykosocialt arbejde. PhD-afhandling ved Psykologisk Laboratorium, Københavns Universitet, 1994. Skriftserie fra Center for Sundhed, menneske og Kultur, anden udgave (første udgave kom i 1998).    (English summary)

Forchhammer, H. & Nissen, M. (1994). Psykologiske sundhedsbegreber i subjektvidenskabeligt perspektiv. I: Jensen, U.J. (red.). Sundhedsbegrebet i praksis. Århus: Philosophia, 139 - 179

Bechmann, T., Mørch, S., Nissen, M. m.fl. (1993). På eget ansvar. En evaluering af Ama’r TotalTeater. København: Rubikon. Særligt s. 213-249

Nissen, M. (1993). Om social og politisk marginalisering. Kommentar. Udkast 21/1993:2

Nissen, M. (1992). Teori, kvalifikation og praksis. Et idéoplæg om pædagogiske principper til Økologiske Igangsættere. Udkast 20/1992:1, 41-55

Nissen, M. (1992). Brugerperspektiver og praktiske, psykosociale sundhedsbegreber. Nordisk Psykologi 44/1992;4, 256-270

Nissen, M. (1991). Hvordan parasitære relationer reproduceres. Kommentar. Udkast 19/1991:2, 211-215

Nissen, M. (1990). Psykoterapi som praksisform. En kritisk psykologisk teori om udformning af psykoterapi. Udkast 18/1990:2, 179-230

Nissen, M. (1987). Lift mod gift. Den symbolske interaktionisme som behandlingsmodel. Udkast 15/1987:1, 55-94
 


Forthcoming / På vej

Nissen, M. (in press.). Writing Drug Cultures. Culture & Psychology

Nissen, M. (in prep.). Recognizing life – a study in the atheist micro-bio-politics of drugs. Under review

Nissen, M. (in prep.). Social work Utopia: Beyond Innocence and Cynicism. Presentation to the ISCAR congress in Rome, September 2011. To be submitted to Outlines. Critical Practice Studies

Nissen, M. (in prep.). Brugerdrevne standarder danner drevne brugere – en kulturhistorisk tilgang til subjektivitetens almengørelse. Oplæg på seminar om virksomhedsteori, Røsnæs 2011, udformes som artikel


Semi-publications, internet texts / papers / foredrag m.v.

Nissen, M. (2009). Vejledning som disciplinær og pastoral magt. Vejlederforum, at http://www.se.dk/page3.aspx?recordid3=836

Nissen, m. (2008). Videnskabelighed i praksis. Oplæg på Psyke & Logos konference 18. januar 2008

Nissen, M. (2007). Alternativer til viden – andre indfaldsvinkler til at kvalificere socialarbejdere til at hjælpe unge misbrugere. I: Under huden på problemet. Socialt arbejde og unge med misbrug, red. J. Nyboe, L. Døssing, og  K. Scott, København: Servicestyrelsen - Udsatteenheden, 31-46.

Nissen, M. (2005). Subjekt. Opslag i "Leksikon for det 21. århundrede"

Nissen, M. & Madsen, U. (2004). Forandring af den institutionelle fremstilling af unge misbrugere. Foredrag i Dansk Selskab for Addiktiv Medicin

Nissen, M.  (2004). The Subject of Critique. Printed in German as Das Subjekt der Kritik in Forum Kritische Psychologie 2004:47, 73-98

Nissen, M., Mørck, L.L., Højlund, I. & Schwartz, I. (2004).Participation and Critique. Presentation to the 3rd Nordic Conference on Cultural nd Activity Research, Copenhagen, September 5th, 2004

Nissen, M. (2003). How can "young drug misusers" become "persons"? Presentation to the First International Symposium: Health, Humanity, and Culture - Comparative Social Practices, Malibu, Cal., October 2003

Nissen, M. (2003). Tjek-Punkt: Hverken fix eller færdigt. Indlæg i Tjek-Punkts jubilæumsskrift, efteråret 2003

Nissen, M. & Vinum, C. (2003). Indsatsen overfor unges misbrug i København. Kronik på Vilde Læreprocesser

Nissen, M. (2003). Orden og uorden på gadeplan. Fremstilling af gadenarkomanen. Foredrag til den afsluttende konference i Gadeplansprojektet, 28. januar 2003

Nissen, M. (2002). Om hash - nr. 6.  samt Tanker om fremstilling af "tanker om" ...om hash. Gensvar til pædagogerne Kronikker på Vilde Læreprocesser.

Nissen, M. (2002). The Power of Social Work. Paper for the seminar in Person - Intervention – Communities – Change (Danish: PIFF)
April 18-19th, 2002

Nissen, M. (2002). Hvad er pædagogisk psykologi? Introduktionsforelæsning til faget 3.9.2002

Nissen, M. (2001). Hvordan man integrerer de utilpassede unge - i virkeligheden. Foredrag på Udrykningsholdets konference 5. november 2001

Nissen, M. (2001). Magtudredning. Kronik på Vilde Læreprocesser

Nissen, M. (2001). Hvad er et subjekt? Oplæg til forskermøde i Sundhed, menneske og Kultur, maj 2001

Nissen, M. (2001). The Subject of Method. Paper given at the conference Cultures of Learning Bristol, April, 2001

Nissen, M. (2001). The Formation of the Particular Subject. Paper given to the seminar "The shaping of subjects and new forms of subjectivity", University of Copenhagen, March 2001

Nissen, M & Pedersen, E.H. (2000). The Social Problem Of The Street Level Addict. Presentation to the Conference of NAD Iceland September 2000

Nissen, M. (1990). Narkoluder solgte sit barn til kunde for et fix! - Nogle betragtninger om myter, medfølelse og videnskab i vores forhold til narkomanerne. Psykologi 1990:26, 4-19


 


Back to top page